SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Budú raz technológie zvládať agresívne prejavy človeka?

Technológie
0

Je chybou myslieť si, že problematická agresivita sa obmedzuje na osoby s psychickými poruchami. Aj zdraví ľudia sú schopní impulzívneho násilia a z toho vyplývajúceho „morálne“ zlého správania. Morálny vývoj tradične uľahčujú spoločenské inštitúcie, ako sú náboženstvo, vzdelanie a spoločenské konvencie. Teraz by sa k tomu mohli pridať aj technológie. Keby vedci dokázali identifikovať prediktory reaktívnej agresie, biomedicína môže ponúknuť spôsoby, ako zlepšiť morálne správanie tých, u ktorých najviac hrozí problematická agresia.

Niektoré navrhované metódy zahŕňajú zníženie zaujatosti, zvýšenie empatie, zlepšenie sebakontroly a zvýšenie inteligencie. Aj keď to vyzerá ako sci-fi, niektoré typy zlepšovania človeka už existujú. Napríklad transhumanisti získavajú nové spôsoby vnímania prostredníctvom senzorov, nervových implantátov a magnetorecepčných zariadení. Inteligentné lieky sa používajú na údajné získanie kognitívnych výhod, ako je pamäť a bdelosť.

Rozhrania mozog – počítač zasa spájajú myseľ a stroj. Nie je teda ťažké predstaviť si, že by sme sa mohli zamerať na biologické procesy, ktoré sprostredkúvajú naše sociálne správanie. Každodenná agresia sa odohráva v známom prostredí, napríklad v športe. Nie je výnimočné, že na mládežníckych zápasoch mamičky a oteckovia fyzicky napadnú rozhodcov. Potom sú tu výbuchy hnevu na cestách, ktoré majú každoročne na svedomí množstvo prípadov zranení a materiálnych škôd.

Tieto príklady nám hovoria, že agresia preniká takmer do každej oblasti ľudskej činnosti. Aj inak zdraví ľudia môžu prepadnúť epizodickému násiliu. A možno niektorí z nás predstavujú väčšie nebezpečenstvo ako iní – bez toho, aby o tom vedeli. Ak dokážeme identifikovať prediktory rizika impulzívnej agresie, môžeme byť schopní zabrániť niektorým spontánnym škodám skôr, ako k nim dôjde.

Psychológia definuje agresiu ako akékoľvek správanie, ktorého cieľom je ublížiť. Agresia existuje v dvoch širokých variantoch: reaktívna („horkokrvná“) a inštrumentálna („chladnokrvná“). Prvý variant aktivuje „primárne“ časti mozgu, zatiaľ čo inštrumentálna agresia vychádza z viac vyvinutých oblastí v neokortexe. Presné biomarkery reaktívnej agresie ešte neboli stanovené, ale vedci identifikovali niektoré kľúčové činitele. Patrí medzi ne množstvo génov, receptorov, neurochemikálií súvisiacich so sérotonínom a dopamínom, hyperaktivita amygdaly a znížená mozgová hmota v konkrétnych oblastiach.

Zistilo sa, že neuromodulačné techniky znižujú agresivitu priamou zmenou mozgovej aktivity. Jeden príklad zahŕňa bezbolestný postup, pri ktorom sa elektródy umiestnia na hlavu človeka, aby vzrušili alebo inhibovali určitú časť mozgu. Výskumníci navrhli, že by sme mohli použiť takúto technológiu na mladých ľuďoch s poruchami správania, aby sme zabránili problematickému správaniu v dospelosti.

Ďalšia nová technika je psychedelická terapia. V spolupráci s terapeutmi pacienti používajú látky ako LSD, MDMA a psilocybín, aby získali prístup k zmeneným stavom vedomia a pozitívne formovali hodnoty, myšlienky a správanie. Skoré klinické štúdie ukázali pôsobivé výsledky pri liečbe stavov vrátane závislosti, depresie a posttraumatickej stresovej poruchy.

Stratégie založené na génoch, ako je CRISPR, takisto ponúkajú nádej na terapeutické a zlepšovacie účely. Fungujú tak, že do ľudského tela vkladajú genetický materiál, aby modifikovali alebo nahradili nežiaduce gény. Pri implementácii ktorejkoľvek z uvedených techník na zmiernenie agresie existujú veľké výzvy. Antisociálne správanie totiž nemožno jednoducho spájať s jedným alebo dvoma génmi. Je výsledkom komplexnej genetickej architektúry, v ktorej stovky alebo dokonca tisícky génov interagujú s prostredím a životným štýlom človeka.

Aj keby sme sa mohli bezpečne zamerať na determinanty reaktívnej agresie, sú tu ešte praktické a etické aspekty. Nie každá agresia je antisociálna. Agresia je často potrebná na ochranu a sebaobranu. Navyše v jednom čine môžu byť prítomné rôzne typy agresie. Pri každom úsilí o „morálne zlepšenie“ treba zohľadňovať vplyv na osobu, jej charakter a pocit vlastného ja. Okrem toho existujú obavy týkajúce sa osobnej slobody a možnosti donucovacej liečby. Tieto faktory treba starostlivo zvážiť v porovnaní s potenciálnymi výhodami zmiernenia agresívnych sklonov jednotlivca.

Zdroj: bigthink.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať