ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Budúcnosť košického regiónu závisí od schopnosti prispôsobiť sa technologickým trendom

Tlačové správy
1

Konferencia „Región budúcnosti - Budúcnosť regiónu“, ktorú aj tento rok usporiadalo Košice IT Valley v spolupráci s konzorciom EDIH Cassovium, ponúkla zaujímavý náhľad do možnej budúcnosti košického regiónu. Nosnou témou boli Technologické trendy v roku 2024.

SAMSUNG 07M Advertisement

Konferencia otvorila podnetný dialóg

Podujatie aj tento rok iniciovalo dialóg o rozvoji, prekážkach a podpore regiónu medzi významnými osobnosťami z rôznych odvetví. „V Košickom kraji máme množstvo talentov a stovky inovatívnych projektov. Občas však o sebe nevieme, alebo nám chýba odvaha pochváliť sa. Kraj podporil túto konferenciu, aby vznikol priestor na nové spolupráce a partnerstvá, ktoré môžu ešte viac posilniť potenciál nášho regiónu. Klaster Košice IT Valley si právom vyslúžil Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2023, prínos IT komunity do kraja vnímame nielen na tejto konferencii, ale aj na stovkách ďalších podujatí. Verím, že spoločne prispejeme k tomu, aby v Košickom kraji ostali žiť a pracovať mnohí mladí východniari,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

„Sme svedkami doby, kedy umelá inteligencia, Internet vecí, či pokročilé robotické systémy, zásadne menia spôsob, akým žijeme a pracujeme. Tieto technologické inovácie prinášajú veľké príležitosti a výzvy vo veľmi krátkom čase. Konferenciu Región budúcnosti – Budúcnosť regiónu sme zorganizovali už po tretíkrát s cieľom vytvoriť priestor na diskusiu naprieč všetkými sektormi a hráčmi na východnom Slovensku. Ak chceme v našom regióne a krajine žiť spokojný život, musíme diskutovať o tom, ako čo najrýchlejšie implementovať technologické inovácie a adaptovať pracovnú silu,“ povedala Miriama Hučková, výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley.

Potreba adaptovať sa na technologické zmeny

Kľúčovou témou konferencie boli technologické trendy spojené najmä s príchodom umelej inteligencie. S ňou prišlo zo dňa na deň obrovské množstvo nových riešení, ktoré dokážu šetriť čas, urýchliť rozhodovanie vo firmách či zrýchliť vývoj a výrobu nových produktov.

Aby bolo jej využívanie úspešné, je podľa slov diskutujúcich potrebné venovať pozornosť dátovej analytike a optimalizácii. Rovnako dôležitý je na úrovni firiem či regiónu aj adaptačný proces a celková bezpečnosť. Osveta o využívaní generatívnej AI v oblasti vzdelávania, školstva či iných oblastí by mala nakoniec prirodzene viesť k novému komplexnejšiemu premýšľaniu.

Ako povedal generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja Peter Breyl na margo technologických trendov, sme na dobrej ceste: „Košický kraj trpí nízkym investičným kapitálom, no na to, aby sa stal regiónom budúcnosti, má všetko. Potrebujeme sa len adaptovať na nové výzvy.“

Ambícia vedecko-výskumného centra na Slovensku

Prínosnou časťou konferencie bola aj diskusia o rozvoji vesmírnych technológií na Slovensku. Ide o oblasť, ktorá otvára nové horizonty pre dátovú analytiku, vedu, IT, priemysel aj ekonomiku. Východné Slovensko má v tejto oblasti veľký potenciál vďaka bohatým skúsenostiam vo výrobe, výskume a množstve talentov v ľudskom kapitáli.

„Máme ambíciu v rámci klastra zriadiť na východnom Slovensku vedecko-výskumné centrum vesmírneho priemyslu. Je však nevyhnutné vytvoriť na to podporný systém, zapájať sa sa do medzinárodných výziev a šíriť osvetu o vesmírnej ekonomike a jej benefitoch,“ prezradil v diskusii Milan Varga, manažér Innovlab Startup Centre v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Takto dokáže región udržať talenty a motivovať mnohých aj k návratu zo zahraničia.

 

Veľké zmeny v priemysle v krátkom čase

Oblasť, v ktorej sa ľudská kreativita a pokročilé technológie spájajú, predstavuje aj Priemysel 5.0. Odborníci z Volvo Car Košice, U. S. Steel Košice a Siemens Healthineers diskutovali o výzvach a príležitostiach, v rámci ktorých môže východné Slovensko využiť nové technológie na transformáciu priemyslu.

Veľké príležitosti vedúce k zmenám vidí Ľubomír Račko z U.S.Steel Košice práve vo využívaní obnoviteľných zdrojov a zelenej energii, ako aj vo využívaní generatívnej AI napríklad pri kontrole strojov vo výrobe, pri samotnej výrobe a vývoji nových produktov.

Martin Seman z Volvo Car dodal, že k inováciám v priemysle môžu výrazne prispieť práve mladí ľudia. „Spolupracujeme so strednými školami a plánujeme realizovať duálne vzdelávanie, keď budeme mať rozbehnutú výrobu na 100 %. Tieto aktivity chceme naďalej rozširovať. Naším cieľom je navyše zamestnať vo Volve až 50 % žien a využiť ich potenciál."

Príležitosť pre región v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na konferencii sa diskutovalo aj o kybernetickej bezpečnosti. Karol Suchánek ako poradca pre kybernetickú bezpečnosť spolu s ďalšími expertmi sa pri otázke zabezpečenia digitálnej infraštruktúry na Slovensku zhodli na preferencii AI aj v otázke ochrany bezpečnosti, potrebe motivovať ľudí k štúdiu či nevyhnutnosti celkovej osvety. O investíciách do kybernetickej bezpečnosti je na Slovensku nízke povedomie, pričom práve malé a stredné firmy sú tými najohrozenejšími. Netreba však zabúdať, že všetko sa to začína na individuálnej úrovni človeka, až potom na úrovni firmy.

Podľa slov Jána Majoroša, vedúceho oddelenia pre testovanie ofenzívnej bezpečnosti v Siemens Healthineers, bude nasledovanie tohto svetového trendu pomerne pomalé: „Kybernetická bezpečnosť môže byť ťahúňom regiónu. Investície prídu, ak budú mesto a región v tomto smere poskytovať pridanú hodnotu a expertízu. Je to však na dlhodobú diskusiu.“

Diskutujúci sa v závere konferencie dotkli aj vízie vybudovania kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti na východnom Slovensku. „Takáto platforma by priniesla príležitosti na prepájanie civilných, obchodných, štátnych a bezpečnostno-obranných sietí. Obrovskou príležitosťou pre región je aj výhodná poloha na nadväzovanie vzťahov s Ukrajinou, a to nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol Martin Sklenár, odborník v oblasti bezpečnostnej politiky a medzinárodných vzťahov.

„Som rada, že konferencia Región budúcnosti - Budúcnosť regiónu zvýšila povedomie o úspešných regionálnych iniciatívach v Košickom kraji a umožnila viesť dialóg medzi kľúčovými hráčmi o bariérach rozvoja a podpore regiónu pomocou systematických zmien. Verím, že dynamickosť, rôznorodosť a odbornosť, ktoré konferencia do Košíc priniesla, budú inšpiráciou pre ďalšie technologické napredovanie nášho regiónu a rovnako celého východného Slovenska,” uviedla Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

EDIH Cassovium

Konzorcium EDIH Cassovium tvoria tri kľúčové inštitúcie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Košice IT Valley. Prostredníctvom financovania z verejných zdrojov z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti prinášame podnikom a organizáciám výnimočnú príležitosť transformovať svoje podnikanie a činnosť.

Autorom fotografií je Peter Čontoš

Zobrazit Galériu

Košice IT Valley

Všetky autorove články

1 komentár

kLackova a kHubinskeho sprostost reakcia na: Budúcnosť košického regiónu závisí od schopnosti prispôsobiť sa technologickým trendom

17.6.2024 18:06
kLackova a kHubinskeho sprostost
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať