SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKÝCH INOVÁTOROV V ZDRAVOTNÍCTVE. MÔŽU SA SPOJIŤ S LÍDRAMI EURÓPSKEHO FARMAPRIEMYSLU

Tlačové správy
0
 • EIT Health spúšťa program InnoStars Connect, novootvorenú inovačnú iniciatívu na podporu cezhraničnej spolupráce v európskom sektore zdravotníctva. Program poskytne inovátorom prístup na trh, podporu šitú namieru a inteligentné financovanie s cieľom stimulovať rozširovanie prelomových riešení.
 • Každý tím vybratý do programu získa paušálnu sumu 10 000 eur na podporu spolupráce medzi účastníkmi a vlastníkmi výzvy. Tri najlepšie dostanú aj zaujímavú finančnú odmenu.
 • V úvodnom kole kľúčoví partneri InnoStars v Taliansku, spoločnosti Chiesi Group a SYNLAB Italia, aktívne vyhľadávajú priekopnícke nápady v oblasti včasnej diagnostiky, starostlivosti o pacientov, dodávania liekov a liečby zriedkavých chorôb.
 • Termín uzatvorenia prihlášok je 30. jún.

V spolupráci s dvomi poprednými európskymi farmaceutickými spoločnosťami Chiesi Group a SYNLAB Italia spustil EIT Health, ktorý je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), nový program InnoStars Connect. Cieľom tejto iniciatívy je spojiť start-upy, výskumníkov z malých a stredných podnikov, univerzity a nemocnice na Slovensku a v ďalších krajinách, aby spolupracovali na vývoji a zavádzaní inovácií, ktoré zmenia život. Prostredníctvom tejto iniciatívy získa vybraných 10 organizácií prístup k najväčšej sieti zdravotníckych inovácií, finančné prostriedky a odborné poradenstvo od lídrov farmaceutického priemyslu na testovanie inovatívnych riešení zaoberajúcich sa pálčivými výzvami v oblasti zdravotníctva. Tri najlepšie tímy budú súťažiť o finančnú odmenu počas veľkého finále EIT Health InnoStars. Prihlášky sa môžu podávať do 30. júna.

SAMSUNG_07M Advertisement

Čo to prinesie inovátorom?

"InnoStars Connect dokonale stelesňuje naše často opakované heslo, že nikto nemôže inovovať sám. Prostredníctvom tohto vzrušujúceho nového programu otvárame inovátorom zo Slovenska dvere k zdrojom, vedomostiam a hlavne kontaktom v rámci našej siete, aby mohli vyvíjať sľubné riešenia naliehavých výziev v oblasti zdravotníctva," povedala manažérka programu Sarah Haddadin, vedúca inovácií v rámci programu EIT Health InnoStars RIS a dodala: „Využitím znalostí špičkových odborníkov a inštitúcií nie je InnoStars Connect len programom - je to transformačná platforma, ktorej cieľom je posunúť inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti do nových výšin a podporiť ekosystém spolupráce pre dosiahnutie trvalého vplyvu." Vybratých do programu bude 10 tímov, každý z nich získa na podporu paušálnu sumu 10 000 eur, tri najlepšie dostanú ďalšiu zaujímavú finančnú odmenu.

Prvá výzva - Chiesi Group

Chiesi Group je globálna biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, ktorej hnacím motorom je túžba zvýšiť kvalitu ľudského života pacientov, ich rodín a komunít pomocou inovatívnych produktov a služieb. Spoločnosť spolu s EIT Health InnoStars hľadá prevratné riešenia v oblastiach produktov a služieb, ktoré podporujú dýchanie, od novorodencov až po dospelú populáciu (AIR), liečbu pacientov so zriedkavými a veľmi zriedkavými ochoreniami (RARE) a produktov a služieb, ktoré podporujú špeciálnu starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi pracovníkmi v starostlivosti o seba samých (CARE). Ide o tieto oblasti:

Inovatívne terapeutické prístupy/riešenia

 • biomarkery (vrátane digitálnych na včasnú diagnostiku a monitorovanie)
 • lekárske metódy a riešenia, ktoré môžu zlepšiť cestu pacienta a dodržiavanie liečebného režimu.
 • inovatívne riešenia a pokročilé zariadenia na zlepšenie inhalačného podávania liekov, ako aj komplexného podávania makromolekúl a na CGT (bunková a génová terapia)
 • pokročilé biotechnologické riešenia na výrobu a dodávanie udržateľnejších liečiv, ako aj na terapiu zameranú na zriedkavé choroby

Inovatívne digitálne zdravotnícke riešenia

 • zlepšenie starostlivosti o pacientov a ich cesty za liečbou
 • zlepšenie klinických štúdií (od identifikácie pacientov až po manažment a prípadné následné sledovanie)
 • vytvorenie koordinovaného zberu, analýzy a využívania údajov o RWD (údaje zo skutočného sveta – real world data)
 • zlepšenie výsledkov liečby a rehabilitácie

"Hľadáme ukážkových, talentovaných inovátorov z oblasti priemyslu medzi start-upmi, malými a strednými podnikmi, nemocnicami, univerzitami a výskumnými inštitúciami v Taliansku i mimo neho, ktorí by s nami spolupracovali na otvorených inovačných príležitostiach. Naším cieľom je skúmať mimo súčasných hraníc, hľadať nové prístupy a vyvíjať lepšie modely. Spojením našich bohatých odborných znalostí s programom InnoStars Connect plánujeme priekopnícke riešenia, ktoré riešia vyvíjajúce sa potreby pacientov a systémov zdravotnej starostlivosti, čelia výzvam pre zdravie planéty a podporujú zdravšiu budúcnosť pre všetkých," povedal Fabrizio Conicella, vedúci centra otvorených inovácií a kompetencií, Chiesi Group.

Druhá výzva - SYNLAB Italia

SYNLAB Italia je popredná európska diagnostická spoločnosť s novým "integrovaným" prístupom k medicínskym inováciám, prevencii a zdravotnej starostlivosti v Taliansku - prístupom, ktorý je v súlade so štandardmi kvality excelentnosti v Európe. Spolu s EIT Health InnoStars hľadajú pokročilé diagnostické biomarkery a technológie. Cieľom podpory na tejto platforme je navrhovať a vyvíjať najmodernejšie diagnostické biomarkery a technológie na rozšírenie služieb spoločnosti Synlab Italia vrátane pokrokov v testovacích metodikách. 

"Vidíme obrovský potenciál inovatívnych diagnostických biomarkerov a technológií, ktoré môžu priniesť revolúciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom programu InnoStars Connect chceme spolupracovať s inovátormi z celej Európy, aby sme našli kreatívne riešenia na zlepšenie našich služieb a zlepšenie výsledkov pre pacientov. Spojením síl s nami nám inovátori môžu pomôcť odhaliť nové spôsoby poskytovania najmodernejšej diagnostiky, ktorá bude formovať budúcnosť zdravotnej starostlivosti pre milióny európskych občanov, ” poznamenal Maurizio Ferrari, riaditeľ pre medicínu SYNLAB Italia.

Kto sa môže prihlásiť a akým spôsobom?

Do programu InnoStars Connect sa môžu prihlásiť európske start-upy, malé a stredné podniky, nemocnice, univerzity a výskumné inštitúcie s inovatívnymi riešeniami relevantnými pre tieto výzvy. Oprávnení žiadatelia by mali mať riešenie s úrovňou vyspelosti medzi TRL 5 (technológia overená v relevantnom prostredí) a TRL 7 (demonštrácia prototypu systému v prevádzkovom prostredí) a mali by byť pripravení spolupracovať v rámci otvorených inovácií. Jednotlivé organizácie, ktoré v súčasnosti nie sú partnermi EIT Health, sa musia stať partnermi EIT Health InnoStars. Vstupom do programu získajú prístup k rozsiahlej sieti a zdrojom, ktoré ponúkajú transformačnú spoluprácu s poprednými inovátormi v oblasti zdravotníctva.

Organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do programu, sa môžu dozvedieť viac a tiež podať prihlášku na InnoStars Connect | EIT Health .

Viac informácií:

O Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT)

EIT je najväčší európsky inovačný ekosystém, ktorý združuje takmer 2 400 partnerov zo špičkových podnikateľských, výskumných a vzdelávacích organizácií v celej Európe vo viac ako 50 inovačných centrách. EIT posilňuje inovačnú schopnosť Európy tým, že podporuje riešenia naliehavých globálnych výziev a podporuje podnikateľské talenty s cieľom vytvárať udržateľný rast a kvalifikované pracovné miesta v Európe. EIT je orgánom EÚ a neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Inštitút podporuje dynamické celoeurópske partnerstvá, znalostné a inovačné spoločenstvá EIT, ktoré pozostávajú z popredných spoločností, výskumných laboratórií a univerzít, z ktorých každé sa venuje riešeniu naliehavých globálnych výziev, od zmeny klímy cez zdravie až po obnoviteľné zdroje energie. Viac informácií nájdete na stránke https://eit.europa.eu/ .

O spoločnosti EIT Health

EIT Health je sieť najlepších inovátorov v oblasti zdravia, ktorá má približne 120 partnerov a je podporovaná Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie. Spolupracujeme naprieč hranicami s cieľom prinášať nové riešenia, ktoré môžu európskym občanom umožniť žiť dlhší a zdravší život.

Keďže Európania riešia problém narastajúceho počtu chronických ochorení a multimorbidity a snažia sa využiť technológie, aby sa posunuli nad rámec tradičných prístupov k liečbe, prevencii a zdravému životnému štýlu, potrebujeme myšlienkových lídrov, inovátorov a účinné spôsoby, ako uviesť na trh inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Náš záväzok podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti sa prejavuje v našej aktívnej úlohe v oblasti mentorstva, financovania a podpory výskumu. EIT Health je uznávaným kľúčovým hráčom v oblasti inovácií v zdravotníctve a medzi jeho úspechy patrí podpora viac ako 2 500 startupov a scaleupov, pomoc startupom podporovaným EIT Health pri získaní investícií vo výške 1,9 miliardy eur, uvedenie 113 zdravotníckych riešení na trh a odborná príprava 49 000 študentov a odborníkov.

EIT Health všetky tieto potreby rieši. Spájame relevantných aktérov v oblasti zdravotnej starostlivosti naprieč európskymi hranicami - zabezpečujeme zapojenie všetkých strán "znalostného trojuholníka", aby sa inovácie mohli uskutočňovať na priesečníku výskumu, vzdelávania a podnikania v prospech občanov.

O platforme EIT Health InnoStars

Klaster InnoStars je jednou z ôsmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálneho inovačného programu EIT - pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré Európsky prehľad výsledkov inovácií (EIS) kvalifikuje ako mierne inovatívne. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré napredujú.    

O Regionálnom inovačnom programe EIT (EIT RIS)

Regionálny inovačný program EIT (EIT RIS) vytvoril v roku 2014 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) s cieľom posilniť inovačné kapacity krajín so strednou a rozvíjajúcou sa úrovňou inovácií podľa Európskeho inovačného prehľadu. Prostredníctvom tejto iniciatívy sa spoločenstvo EIT zapája do spolupráce s miestnymi inovátormi, ako sú študenti, výskumníci, podnikatelia a organizácie, ako sú malé a stredné podniky, univerzity, výskumné laboratóriá, regióny, mimovládne organizácie a mestá. Spoločenstvo EIT tiež zapája miestnych hráčov do vzdelávania, vytvárania podnikov a akceleračných aktivít a výskumu zameraného na inovácie. V oblasti zdravotníctva sa program rozvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Zahŕňa 11 centier EIT Health, ktoré sa nachádzajú v 11 krajinách východnej, strednej a južnej Európy.

EIT Health: Spoločne pre zdravý život v Európe, www.eithealth.eu.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať