SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Budúcnosť poľnohospodárstva: Vertikálne farmy riadené umelou inteligenciou a robotmi

Výskum a vývoj
6
Už o 30 rokov bude takmer 70 % svetového obyvateľstva žiť v mestách. Ako budeme vyrábať potraviny pre túto rastúcu populáciu, ktorá bude čoraz koncentrovanejšia? Riešením by mohlo byť vertikálne poľnohospodárstvo, ktoré by odstránilo masívnu uhlíkovú stopu vznikajúcu dodávkami potravín z ďalekých fariem. Plenty je technologický startup so sídlom v San Franciscu, ktorý sa venuje technológiám na vertikálne poľnohospodárstvo. Farma spoločnosti prináša toľko plodín, koľko by zaplnilo 720 akrov (asi 290 hektárov) typickej poľnohospodárskej pôdy, ale dosahuje to iba na dvoch akroch (0,8 ha) vertikálneho poľnohospodárstva. Ľudia z farmy tvrdia, že produkujú asi 400-krát viac potravín na aker ako tradičná farma. Navyše produkciu riadia aj pomocou robotov a umelej inteligencie. Plenty využíva túto technológiu na sledovanie spotreby vody, svetla a teploty prostredia, v ktorom rastliny rastú.