SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Business Intelligence z pohľadu developerky: Nové kompetenčné centrum v Košiciach

1

V poslednej dobe sa business intelligence čoraz častejšie spája s konceptom ďalšej generácie reportingu (new generation reporting). Súhrn postupov, metód a analýz na prepájanie oblastí biznisu má prispieť k zvýšeniu efektívnosti, lepšej strategickej kontrole, transparentnosti, minimalizácii rizík aj k zníženiu nákladov. O tom, čo vedia BI nástroje priniesť firme okrem orientácie vo veľkom množstve dát, sme sa porozprávali s Danielou Kristinovou, Business Intelligence Developerkou v T-systems Slovakia.

Čomu sa v rámci BI venuješ?

Extrakcii a transformácii dát z dátového warehousu, ich spracovávaniu do požadovanej podoby, tvorbe dátových kociek a ich grafickému spracovaniu v podobe reportov v BI tooloch. Predtým som využívala Qlik Sense, teraz Power BI. Momentálne mám na starosti tvorbu International reportov pre pobočky koncernu T-Systems.

Aké sú podľa teba výhody BI pre firmy?

Výhody sú široké - od podpory plánovania procesov, cez sofistikované modelovanie finančných plánov a analýz až po tvorbu interaktívnych reportov.

Z praxe vidím veľkú výhodu v procese neustáleho zlepšovania a vývíjania sa. Samozrejme, firma rastie a dosahuje naplánované hospodárske výsledky. Zautomatizovaním procesu tvorby a úpravy reportov majú zamestnanci priestor na využitie svojho potenciálu, rozvoj kreativity či analytického a inovatívneho myslenia. To má pozitívny účinok pre firmu v podobe vyššej pridanej hodnoty zamestnanca.  

Ako sa využíva BI v T-Systems Slovakia?

V Košiciach vyvíjame a spravujeme niekoľko medzinárodných reportov, ktoré slúžia ako podklady pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia vo všetkých jednotkách T-Systems. Zameriavame sa na konsolidované finančné reporty na najvyššej úrovni, pracujeme aj na menších reportoch, šitých na mieru jednotlivým manažérom na sledovanie ich nákladových stredísk alebo jednotlivých fáz projektov.

Čo je podľa teba náročnejšie - získavanie dát alebo ich analýza?

To je ťažká otázka, závisí od konkrétnej situácie. Pri získavaní dát v prostredí medzinárodného korporátu je potrebné poznať Business warehouse, databázu všetkých firemných dát. Niekedy môže nastať prekážka legislatívneho charakteru - dáta môžu byť uchované a spracované len v krajine, kde vznikli. Vtedy je proces vybavenia schválenia prístupov naozaj náročný a zdĺhavý, až sa dostanete k samotnej analýze dát.

Pri nej ide v prvom rade o detailne oboznámenie sa a pochopenie interných štruktúr, jednotlivých väzieb a prepojení aj s inými oddeleniami. Následne ide o pochopenie  finančného steeringu a jednotlivých ukazovateľov, ktoré chceme sledovať, prípadne vypočítať, čo môže byť tiež niekedy náročné.

Má BI aj slabé stránky?

Áno, je tu pár negatív, ktoré vedia napríklad zmeniť názor firmy na potrebu BI. Zavádzanie BI si vyžaduje hĺbkovú analýzu firmy, konsolidáciu procesov/reportov, prípravu IT infraštruktúry, čo vie byť časovo náročné.

Často sa stretávam aj s tým, že ľudia týmto nástrojom jednoducho neveria a sú zvyknutí na statický Excel, ktorého sa držia. Dôležitá je podpora od najvyššieho manažmentu, ktorý je dostatočne presvedčený o potrebe BI technológií. Samozrejme, najdôležitejší sú ľudia - pre každodennú prácu s BI nástrojmi potrebujete dostatočne kvalifikovaný personál, prípadne vytvoriť priestor pre vzdelávanie ľudí. 

Aká je budúcnosť BI?

Osobne si myslím, že táto tematika bude viac zasahovať aj do každodenného života. Keď sa pozrieme na oblasť BI v širšom uhle, dokážeme jej prvky a interaktívne dashboardy nájsť v autách, ktoré na základe priemernej rýchlosti a stavu nádrže vypočítajú dojazd, či v mobilných aplikáciách bánk, kde si viete výdavky triediť do kategórií aj s vopred stanoveným rozpočtom.

Pre firmy BI nie je len o zautomatizovaní a farebných interaktívnych reportoch. Ponúka možnosť tvoriť hlbšie analýzy, predikcie a vytvárať modelové situácie, ktoré lepšie pomôžu identifikovať kritické body a včas ich riešiť.

Zobrazit Galériu

T-Systems Slovakia

Všetky autorove články
Business intelligence T-Systems

1 komentár

Just wanna be ... reakcia na: Business Intelligence z pohľadu developerky: Dôležití sú kvalifikovaní ľudia

1.4.2020 11:04
No ak niekto kto robí reporty sa definuje ako developer, tak potom skutoční developeri, ktorí aj kódujú sú už asi vedci. Je vidieť, že vo firme T-Systems je to už dlhé roky akosi slušne povedané "na hlavu".
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať