CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

ČR: Gartner: Digitálne transformácie už zasiahla do všetkých odvetví, pre meranie úspechu sú kľúčové digitálne KPI

Tlačové správy
0

Digitalizace narušuje obchodní modely již prakticky ve všech odvětvích a CIO tak mají nejvyšší čas začít se věnovat otázkám digitální transformace. Podle analytiků Gartner představuje pomyslný bod zlomu 20procentní podíl digitálních obratů – pokud je dosažen, digitální transformaci daného odvětví již nelze zastavit. Tento proces v minulosti proběhl v oblastech, jako je prodej knih, aktuálně se týká oblečení a v dohledné době změní i tradiční maloobchodní prodej potravin.

Výkonný viceprezident a globální ředitel výzkumu Gartner Peter Sondergaard dnes představil publiku 6300 CIO a IT lídrů (mezi nimiž je i na sedm desítek účastníků z Česka a Slovenska) na konferenci Gartner Symposium/ITxpo dva hlavní dopady digitální transformace: hledání nových příležitostí a napadání slabin tradičních hráčů. „Narušení obchodních modelů pomáhá obsloužit doposud opomíjenou poptávku. Umožňuje nacházet přebytečné kapacity v dodavatelských řetězcích, pracovat s novými platformami pro tvorbu povědomí a marketing a také využívat nové distribuční kanály,“ říká Sondergaard. „Digitalizace také odhaluje slabá místa tradičních hráčů.“

K měření úspěchu jsou třeba digitální KPI
Sondergaard nicméně poznamenává, že tradiční hráči také reagují – řada velkých, etablovaných podniků se pokouší zlepšit svou konkurenceschopnost. Pro lepší chápání nejvhodnějších postupů je důležité vytvořit celopodnikové digitální klíčové výkonnostní indikátory (KPI).  „Digitální KPI budou kompasem vašeho podniku, budou vestavěny do výkonnostních cílů každého vedoucího pracovníka v podniku. Musí se proto jednat o prediktivní a nikoliv zpětné ukazatele,“ vysvětluje Sondergaard. „Například provozovatelé velkých ekosystémů sami sebe hodnotí podle počtu partnerů registrovaných v jejich ekosystému. Můžete také naopak měřit v kolika ekosystémech jste zapojeni a konverzní poměry pro každý z nich. Digitální prostředí umožňuje hlubší a na výsledek vázané metriky prakticky ve všech odvětvích.“

Bez digitalizace nelze udržet konkurenceschopnost
Data Gartner ukazují, že dvě třetiny byznys lídrů jsou přesvědčeny, že jejich organizace musí dosáhnout v digitalizaci dostatečného tempa, aby si udržela konkurenceschopnost. Moderní CEO je přesvědčen, že jeho podnik musí používat technologie, aby získal a udržel konkurenční výhodu. „Díky tomu se do středu pozornosti dostávají CIO a ředitelé IT. Hrají totiž v digitální transformaci významnou roli,“ říká Sondergaard. „To ale neznamená, že by role všech CIO byly stejné. Abyste se vyrovnali s výzvami digitalizace, musíte chápat, co se od vás čeká, a zároveň vědět, kým skutečně chcete být.

Tři situační role CIO
V rámci podniku se role CIO vůči kolegům a partnerům může lišit. Podle analytiků existují tři základní situační role: IT partner, stavitel a pionýr.

CIO – IT partner funguje převážně transakčním stylem – zaměřuje se na řízení služeb, jádro IT, poměr cena/hodnota a připravuje podnik na digitální témata.
CIO – digitální stavitel navrhuje a podporuje nové produkty či služby a spolupracuje s ostatními napříč organizaci.
CIO – digitální pionýr se chová jako podnikatel – hledá nové technologie, které by bylo možné využít, nové obchodní modely a nové zdroje příjmů s cílem rozvíjet a škálovat digitální přidanou hodnotu.

Digitální hodnota může spočívat buď v optimalizaci, myšleno efektivitě, nebo plné transformaci vedoucí k růstu. Vůbec nejlepší je ale vymyslet něco úplně nového,“ vysvětluje Sondergaard. „Je to zásadní – jestliže vaše organizace nevytváří nové digitální obchodní modely nebo nové cesty, jak oslovovat zákazníky, tak začínáte zaostávat.“

Peter Sondergaard také zdůraznil, že škálování neznamená jen růst a být největší. Vítězi nejsou jen největší organizace. V rodícím se světe propojených platforem a ekosystémů mohou menší organizace velmi rychle konkurovat těm největším.

K úspěchu jsou třeba kvalitní lidé
Analytici Gartner očekávají, že od roku 2018 budou mezi nejžádanější nedostatkové specializace patřit:

  • Umělá inteligence
  • Digitální bezpečnost
  • Internet věcí

„Jsme přesvědčeni, že AI bude klíčová pro vyřešení problémů v oblasti IT bezpečnosti i IoT,“ říká k tomu Sondergaard. „Půjde o nezbytnou obranu postavenou na průběžně přizpůsobovaném riziku a důvěře. Prioritou organizací by proto měly být investice do AI a především do lídrů, kteří se v této oblasti orientují.“ Analytici ale jedním dechem dodávají, že většina podniků nebude schopna najít na trhu práce experty na AI a bezpečnost potřebné pro podporu digitální transformace. CIO proto budou muset zahájit úzkou spolupráci s oddělením lidských zdrojů a společně hledat řešení.

„CEO, kteří chtějí mít digitální transformaci jako jednu z priorit, by měli po personálních ředitelích požadovat vytvoření atraktivního digitálního pracovního prostředí, které snáze přitáhne a udrží nejlepší talenty. AI bude zároveň i řešením – asi desetina CIO již dnes používá AI v rámci svých náborových procesů. Usnadňuje nalezení lidí a umožní také rozvoj potřebných dovedností nebo kombinaci nejlepší dovedností zaměstnanců s nejlepšími schopnostmi strojového učení,“ uzavírá Sondergaard.

Gartner

Všetky autorove články
Gartner

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať