SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ChatGPT aj Bard už vykazujú príznaky všeobecnej umelej inteligencie

Technológie
0

Generatívna umelá inteligencia vzala svet útokom. Vzostup konverzačných chatbotov, ako je ChatGPT, dokonca vyvolal varovania odborníkov na umelú inteligenciu pred hrozbou vymanenia sa technológie spod kontroly. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že tieto systémy sa posunuli k niečomu, čo sa nedá vysvetliť. Nejde o systém, ktorý jednoducho napodobňuje svoj základný súbor údajov. Namiesto toho „systém umelej inteligencie prichádza s odpoveďami a nápadmi podobnými ľudským, ktoré do neho neboli naprogramované“. Tento postreh pochádza od Microsoftu a je založený na odpovediach ChatGPT spoločnosti OpenAI na ich podnety.

Podľa názoru výskumníkov, ktorý zverejnili vo výskumnej práci, chatbot vykazoval „záblesky umelej všeobecnej inteligencie“, čo je termín označujúci stroj, ktorý dosahuje vynaliezavosť na úrovni ľudského mozgu. Microsoft reorganizoval časť svojich výskumných laboratórií tak, aby zahŕňali viacero skupín, ktoré sa venujú skúmaniu tejto myšlienky. Časopis Scientific American opísal niekoľko podobných výsledkov výskumu. Patrí medzi ne aj práca filozofa Raphaëla Millièra z Kolumbijskej univerzity. Ten zadal program do ChatGPT a požiadal ho, aby vypočítal 83. číslo Fibonacciho postupnosti. Ide o viacstupňové zdôvodnenie veľmi vysokého stupňa.

Chatbot to zvládol, aj keď to vlastne nemal dokázať, pretože nie je navrhnutý na zvládnutie viacstupňového procesu. Millière predpokladá, že stroj improvizoval pamäť vo vrstvách svojej siete, čo je ďalšie správanie v štýle umelej všeobecnej inteligencie (artificial general intelligence – AGI), na interpretáciu slov podľa ich kontextu. Vedec prirovnáva toto správanie k tomu, ako príroda premieňa existujúce kapacity na nové funkcie. Príkladom môže byť vývin peria na izoláciu predtým, ako sa začalo používať na lietanie. Vývojári pokračujú v práci s veľkými jazykovými modelmi, ktoré už pravdepodobne vykazujú prvé známky AGI.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Nedávno Google oznámil významné zlepšenia svojho chatbota Bard vrátane jeho prechodu na nový veľký jazykový model PaLM 2. Ten využíva takmer päťkrát viac tréningových údajov ako jeho predchodca z roku 2022, čo mu umožňuje vykonávať pokročilejšie úlohy programovania, matematiky a tvorivého písania. Spoločnosť OpenAI začala sprístupňovať doplnky pre ChatGPT vrátane možnosti prístupu k internetu v reálnom čase namiesto toho, aby sa spoliehal len na súbor údajov s obsahom do roku 2021. Spoločnosť Anthropic zároveň oznámila rozšírené „kontextové okno“ pre svojho chatbota Claude.

Kontextové okno je dĺžka textu, ktorý dokáže LLM spracovať a reagovať naň. V istom zmysle je to niečo ako „pamäť“ systému pre danú analýzu alebo konverzáciu. Väčšie kontextové okná umožňujú systémom viesť oveľa dlhšie rozhovory alebo analyzovať oveľa väčšie a zložitejšie dokumenty. Okno pre Clauda je teraz asi trikrát väčšie ako okno pre ChatGPT. Ak teda ChatGPT vykazoval záblesky AGI vo výskume vykonanom pred niekoľkými mesiacmi, súčasný stav techniky už tieto schopnosti prekonal. Napriek tomu tieto modely majú stále množstvo nedostatkov vrátane občasných halucinácií, keď si jednoducho vymýšľajú odpovede.

Práve rýchlosť ich pokroku však mnohých vystrašila a viedla k naliehavým výzvam na reguláciu technológie. No pravdepodobnosť, že sa zákonodarcovia zjednotia a budú konať v oblasti regulácie umelej inteligencie skôr, ako sa táto technológia prudko rozvinie, zostáva malá. Dokonca aj vedúci predstavitelia popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou (vrátane spoločností Google, Microsoft a OpenAI) uviedli, že podľa nich je regulácia AI nevyhnutná, aby sa zabránilo potenciálne škodlivým následkom. 

Zdravý rozumný prístup vyjadril vo svojom stanovisku profesor Ioannis Pitas, predseda Medzinárodnej doktorandskej akadémie AI. Pitas je presvedčený, že umelá inteligencia je nevyhnutnou ľudskou reakciou na globálnu spoločnosť a fyzický svet so stále rastúcou zložitosťou. Pozitívny vplyv systémov AI podľa neho výrazne preváži ich negatívne aspekty, ak sa prijmú vhodné regulačné opatrenia. To však neznamená, že v súvislosti s AI nehrozia žiadne nebezpečenstvá.

Generálny riaditeľ spoločnosti Alphabet Sundar Pichai povedal: „AI je jedna z najdôležitejších vecí, na ktorých ľudstvo pracuje. Je závažnejšia ako elektrina alebo oheň.“ Možno práve oheň ponúka dobré prirovnanie. Pri manipulácii s ohňom došlo k mnohým nešťastiam a tie sa ešte stále občas vyskytujú. Našťastie sa spoločnosť naučila využívať výhody ohňa a zároveň zmierňovať jeho nebezpečenstvá prostredníctvom noriem a zdravého rozumu. Dúfame, že to isté dokážeme aj s umelou inteligenciou skôr, ako nás zničia „záblesky AGI“.

Zdroj: venturebeat.com

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať