CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Pracovné miesta, ktoré umelá inteligencia nedokáže nahradiť

Spoločenské dopady
0

Skúste položiť ChatGPT otázku: „Aké pracovné miesta AI nedokáže nahradiť?“ V priebehu pár sekúnd vychrlí odpoveď, ktorá má zhruba 275 slov. No ak ho požiadate, aby svoju odpoveď upravil na menej ako 50 slov, ide mu to oveľa, oveľa pomalšie. To možno dokazuje niektoré body, ktoré ChatGPT uvádza vo svojej pôvodnej odpovedi, kde tvrdil, že umelá inteligencia nebude schopná nahradiť pracovné miesta, ktoré si vyžadujú ľudský úsudok a rozhodovanie alebo zložitú a diferencovanú komunikáciu. Takisto umelá inteligencia podľa neho nenahradí pracovné miesta, ktoré si vyžadujú sociálnu a emocionálnu inteligenciu, kreativitu a inovácie, fyzickú zručnosť a mobilitu.

Keďže ChatGPT vytvára svoje výstupy syntézou toho, čo nájde na internete, nie je prekvapením, že sa jeho odpoveď prekrýva s niektorými zisteniami uvedenými v správe Svetového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2023, ktorá je hĺbkovou analýzou toho, ako sa budú pracovné miesta a zručnosti vyvíjať v nasledujúcich piatich rokoch. Z prieskumov vykonaných pri príprave tejto správy vyplýva, že v rokoch 2023 – 2027 najviac vzrastie počet pracovných miest pre operátorov poľnohospodárskych zariadení, vodičov ťažkých nákladných vozidiel a autobusov a učiteľov odborného vzdelávania.

SAMSUNG 07M Advertisement

Na štvrtom mieste nasledujú mechanici a opravári strojov. To naznačuje, že jednou z najväčších výhod ľudského mozgu oproti umelej inteligencii je skutočnosť, že je pripojený k reálnemu ľudskému telu. Očakávania, že fyzická a manuálna práca by mohla byť vytlačená strojmi, sa znížili a spoločnosti oslovené v rámci prieskumu pre túto správu revidovali svoje odhady ďalšej automatizácie. Do roku 2027 by podľa nich mohlo byť automatizovaných 42 % úloh, pričom v správe Future of Jobs Report 2020 sa predpokladalo, že do roku 2025 by sa tak mohlo stať v 47 % prípadov.

Podľa správy na rok 2023 sa v najbližších piatich rokoch očakáva 30 % nárast počtu pracovných miest pre odborníkov v poľnohospodárstve. To predstavuje ďalšie 3 milióny pracovných pozícií. Je to len čiastočne preto, že pracovníci v tejto oblasti sú oveľa menej ovplyvnení generatívnou umelou inteligenciou a veľkými jazykovými modelmi, ako je ChatGPT. Medzi ďalšie dôvody patrí skracovanie dodávateľských reťazcov, keď viac malých fariem predáva priamo spotrebiteľom, a nie cez sprostredkovateľov.

Rastúce využívanie poľnohospodárskych technológií a zvyšujúce sa investície do prispôsobovania sa zmene klímy tiež vedú k rozširovaniu pracovných miest v poľnohospodárstve. Podľa Svetovej banky však takzvané „klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo“, ktoré rieši vzájomne prepojené výzvy potravinovej bezpečnosti a zrýchľujúcej sa zmeny klímy, nielenže zvyšuje zamestnanosť, ale zvyšuje aj životnú úroveň a environmentálne výsledky, ako aj potravinovú bezpečnosť a odolnosť úrody.

Podľa prieskumov sa v odvetví vzdelávania očakáva do roku 2027 nárast počtu pracovných miest o 10 %. To by mohlo znamenať ďalšie 3 milióny pracovných miest v odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní. Tento rast sa týka najmä krajín mimo G20, kde sa očakáva približne o 50 % vyšší ako v krajinách G20. Rozsiahle využívanie technológií v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovnej sily sa považuje za jeden z významných faktorov tvorby pracovných miest. 

Druhým je rastúce úsilie organizácií o odstránenie nedostatkov v zručnostiach, keďže umelá inteligencia a iné technológie prepisujú pravidlá týkajúce sa schopností, ktoré zamestnanci a zamestnávatelia potrebujú. Najžiadanejšími zručnosťami sú analytické a kreatívne myslenie. Ďalšie zručnosti, ktoré sa nachádzajú na vrchole zoznamu želaní zamestnávateľov, sú: empatia a aktívne počúvanie, motivácia a sebavedomie, vodcovstvo a sociálny vplyv, riadenie talentov, orientácia na služby a zákaznícky servis. Napospol ide o typicky ľudské zručnosti, ktoré zostávajú mimo súboru schopností umelej inteligencie.

Podobne ako v poľnohospodárskom sektore sa očakáva, že prechod na lokalizáciu dodávateľských reťazcov bude jedným z najväčších tvorcov pracovných miest aj v logistickom odvetví. Správa o budúcnosti pracovných miest 2023 však upozorňuje, že by to mohlo viesť aj k strate niektorých pracovných miest, rovnako ako k zníženiu dodávok, rastúcim nákladom na vstupy a spomaleniu globálnej ekonomiky – aspoň v krátkodobom horizonte. Podľa prieskumov sa v sektore dodávateľských reťazcov a logistiky očakáva čistý nárast o 2 milióny pracovných miest, čo predstavuje 12,5 % pracovnej sily.

Trendy v tejto oblasti ovplyvňuje nedostatok vodičov ťažkých nákladných vozidiel a kamiónov v polovici roka 2022. Aj relatívne nízke očakávania týkajúce sa vplyvu autonómnych vozidiel na tvorbu pracovných miest naznačujú, že profesia vodiča v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezanikne. Podľa odborníkov v mnohých prípadoch budú vzdelanejší pracovníci ohrození viac ako tí najmenej vzdelaní. Celkovo 50 % organizácií v konečnom dôsledku očakáva, že umelá inteligencia spôsobí rast pracovných miest, zatiaľ čo len 25 % sa nazdáva, že povedie k strate pracovných miest, uvádza sa v správe Svetového ekonomického fóra.

Zdroj: weforum.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať