SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ChatGPT sa stal ešte inteligentnejším a pribudli nové možnosti

Výskum a vývoj
0

Spoločnosť OpenAI pokračuje v zdokonaľovaní svojho chatbota s umelou inteligenciou a práve vydala množstvo aktualizácií pre ChatGPT. Cieľom najnovšej série malých, ale významných aktualizácií je, aby bol chatbot používateľsky prívetivejší a konverzácie s ním boli plynulejšie a produktívnejšie. Už pri spustení okna ChatGPT teraz používateľov vítajú navrhované výzvy. Virtuálny asistent tiež ponúka doplňujúce otázky a odpovede, aby diskusie prebiehali prirodzene. Tieto nové funkcie pomáhajú napodobniť rytmus ľudskej konverzácie. Takáto funkcia sa už osvedčila vo verzii Microsoft Bing s GPT.

Predplatiteľom služby Plus, ktorí sú ochotní zaplatiť 20 dolárov mesačne, sľubuje OpenAI plnú integráciu s pokročilejším modelom GPT-4. Predtým sa predvolene používal menej výkonný GPT-3.5. Starší model je síce rýchlejší, ale nie je taký pokročilý ako nová verzia. Stojí za zmienku, že Bard od spoločnosti Google aj Claude AI od spoločnosti Anthropic sú bezplatné, rovnako aj ChatGPT 3.5. Spoločnosť OpenAI však nad GPT-4 buduje nové funkcie, aby bola jej predplatená služba atraktívnejšia.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

V novom modeli je podporované nahrávanie viacerých súborov, takže ChatGPT môže syntetizovať poznatky z rôznych množín údajov. Vďaka beta verzii Code Interpreter môžu programátori využiť schopnosti ChatGPT na analýzu zložitých databáz kódov. Možnosti ChatGPT sa rýchlo rozšírili, ale na obzore sa črtá konkurencia. Bard a Claude AI sa stávajú silnými vyzývateľmi. Okrem toho spoločnosť Meta nedávno uviedla na trh svoj vlastný LLM s otvoreným zdrojovým kódom s názvom LlaMA-2, ktorý sa zdá naozaj sľubný z hľadiska prispôsobiteľnosti.

Zdroj: decrypt.co.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať