SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ChatGPT už dokáže pochopiť emoćie a aj ich vyjadriť

Výskum a vývoj
0

Podľa nedávnej štúdie ChatGPT preukázal výraznú schopnosť porozumieť emóciám a vyjadrovať ich. ChatGPT si vytvoril rekordnú používateľskú základňu vďaka svojej zdatnosti pri generovaní textu v rôznych oblastiach. Výskumníkov však zaujímalo, či chatbot dokáže porozumieť aj emóciám a vyjadriť ich. Emocionálne uvedomenie je schopnosť rozpoznať a vyjadriť vlastné emócie a emócie iných. Je to kľúčový faktor v ľudskej interakcii a čoraz viac sa uznáva ako cenný nástroj pri diagnostike a liečbe psychopatologických stavov.

Štúdia sa zamerala na kvantifikáciu emocionálneho uvedomenia ChatGPT, pričom ako metriku použila škálu úrovne emocionálneho uvedomenia (Level of Emotional Awareness Scale – LEAS). LEAS je test založený na výkone, ktorý hodnotí emocionálne uvedomenie analýzou odpovedí na dvadsať rôznych scenárov. V štúdii sa porovnávali odpovede ChatGPT s normami všeobecnej populácie. Na vyhodnotenie krivky učenia bota sa o mesiac neskôr uskutočnilo druhé hodnotenie.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Dvaja nezávislí licencovaní psychológovia tiež hodnotili primeranosť odpovedí ChatGPT v danom kontexte. Pri prvom teste ChatGPT prekonal bežnú populáciu vo všetkých škálach LEAS s významným Z-skóre 2,84. V následnom hodnotení sa výkon chatbota výrazne zlepšil a takmer dosiahol maximálne možné skóre LEAS so zvýšeným Z-skóre na 4,26. Presnosť jeho odpovedí tiež dosiahla mimoriadne vysoké skóre 9,7 z 10.

Táto štúdia nielenže dokazuje, že ChatGPT je schopný generovať kontextovo presné emocionálne reakcie, ale aj to, že jeho výkon sa časom výrazne zlepšuje. Táto schopnosť by umožnila napríklad začleniť ChatGPT do kognitívnych tréningových programov pre pacientov s poruchami emocionálneho uvedomenia. Môže takisto uľahčiť psychiatrickú diagnostiku a posudzovanie.

 Zdroj: neurosciencenews.com

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať