SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Ultrabezpečný internet na dosah. Číňania dosiahli kvantové prepojenie na vzdialenosť 50 km

0
Pomocou kvantového prepojenia (entanglement) môže byť objekt v kvantovej superpozícii viacerých stavov naraz a túto superpozíciu možno zdieľať s iným objektom. Teoreticky objekty budú udržiavať toto prepojenie bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od seba, takže meranie jedného prezradí stav toho druhého. Nie je to však len záležitosť kvantových fyzikov. Kvantový internet by umožnil ultrabezpečné odovzdávanie citlivých správ. Jeden zo spôsobov je šifrovanie páru digitálnych kľúčov, čo je technológia známa ako distribúcia kvantových kľúčov (quantum key distribution – QKD). Ak dvaja ľudia majú tieto kľúče, môžu hovoriť bez obáv zo špicľovania, pretože odpočúvajúci by zmenil stav kľúčov, čím by sa prezradil. No QKD sa spolieha na meranie stavu kvantovo šifrovaných kľúčov, a keďže toto meranie môže byť ovplyvnené podmienkami vo vysielacích a prijímacích zariadeniach, musíte poznať ich presné fyzikálne podmienky, čo môže byť nepraktické. nastavíte spojenie medzi prepojenými časťami, ktoré obchá ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
internet web online Digital dáta ochrana bezpečnosť