SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Cloudu budete dôverovať už po prvom projekte

0

Keď v roku 2004 vydal Nicholas G. Carr svoju vizionársku, v tom čase však kontroverznú knihu Does IT matter?, prirovnal v nej IT a výpočtový výkon k výrobe elektriny na začiatku priemyselnej revolúcie. Pojem cloud computing vyvolal v posledných rokoch dosť veľký rozruch. Vo vyspelejších ekonomikách tejto službe dôveruje už takmer polovica firiem, na Slovensku sa táto technologická zmena presadzuje postupne.

Na začiatku 20. storočia došlo k udalosti, ktorá by bola pár desiatok rokov predtým úplne nemysliteľná. Továrne začali rušiť a demontovať svoje vodné a parné turbíny na výrobu elektriny. Počas priemyselnej revolúcie bolo pre každú fabriku samozrejmosťou postaviť si a prevádzkovať vlastný zdroj elektriny. Považovalo sa to za nevyhnutnú súčasť výroby.

Zlepšujúce sa technické vymoženosti postupne pripravili odvetvie energetiky na zmenu. Vznikali noví výrobcovia elektrickej energie, ktorí dokázali vďaka veľkým elektrogenerátorom a distribučným vedeniam využívať efekt „úspor z rozsahu“ – dosahovať vyššie vyťaženie generátorov. Takto mohli predávať elektrinu za nižšie ceny, než za aké si ju dokázali továrne vyrobiť. Pripomína vám to súčasnosť?

Kombinácia technológií a ekonomických trendov

Podobne je to aj s cloud computingom. Väčšina firiem dlhodobo vlastní svoje serverovne, v ktorých prevádzkuje IT systémy. Technológie sú pomerne spoľahlivé – fungujú, IT administrátori ich udržiavajú v prevádzke a raz za 4-5 rokov sú nútení ich kompletne vymeniť za novšie, výkonnejšie, s nižšou spotrebou.

Práve takáto obmena alebo požiadavka manažmentu súvisiaca s implementáciou nových IT systémov môže byť podobným impulzom, ktorý ponúka príležitosť prekonať predsudky a mýty spojené s cloud computingom.

Prvý projekt v cloude

Realizácia hoci aj malého projektu v cloude poskytne jednoznačné odpovede na otázky, či využiť cloud a pripraviť si transformačné plány, alebo zostať pri tradičnom obstarávaní hardvéru a fungovaní IT oddelenia.

Aj keď ste možno zástancom tradičného prístupu v oblasti IT, zrejme si uvedomujete, že cloud predstavuje jedinečnú príležitosť rýchlejšie nasadzovať a inovovať podnikové aplikácie, ako aj poskytovať kvalitnejšie služby zákazníkom. S tým úzko súvisí aj efektívnejšie využívanie nákladov na prevádzku IT a prispôsobovanie IT aktuálnym potrebám organizácie.

„Naše skúsenosti so službami poskytovanými z GAMO Cloud ukazujú, že rastie počet firiem, ktoré cloud využívajú. Tieto firmy svoje systémy rozširujú a k prevádzke IT z vlastnej serverovne sa žiadna nevracia,“ tvrdí Erik Kirschner, Cloud Computing Consultant zo spoločnosti GAMO.

Ako teda postupovať a vybrať si projekt na začiatok cesty do cloudu? Prvý cloudový projekt by mal spĺňať tri hlavné charakteristiky.

1. Rýchly a viditeľný vplyv na biznis

Projekt by sa mal v prvom rade stotožniť s prioritami vašej organizácie. Mohla by to byť nová aplikácia, ktorá podporuje nové obchodné príležitosti alebo znižuje náklady, čo môžu byť zámery vášho finančného riaditeľa (CFO). Nech sú organizačné ciele vašej organizácie akékoľvek, uistite sa, že s nimi súvisí projekt, ktorý chcete v cloude riešiť. Vplyv nemusí byť veľký, no mal by byť badateľný. Projekt by sa mal dať realizovať rýchlo (napr. do 3 až 6 mesiacov) a jeho prínos by mal byť viditeľný v krátkom časovom horizonte.

2. Zvládnuteľné riziko

Nové projekty samy osebe prinášajú určité riziko a použitie cloud computingu môže znamenať ďalšie. Vyhnite sa preto projektom, ktoré riešia komplexné požiadavky na integráciu dát, a multiorganizačným projektom. V takom prípade by prechod do cloudu nebol vašou prioritou. Rovnako ako pri iných IT projektoch minimalizujte riziko odmietnutia koncovým používateľom. Zapojte do projektu vývojové oddelenia a oddelenia prevádzky IT, práve ony musia byť s prevádzkou služieb v cloude spokojné.

3. Skúsenosť, ktorá vás posúva ďalej

Dôležité je, aby vás prvý cloudový projekt aj vzdelával. Vyberte si taký, ktorý ťaží z jedinečných vlastností cloud computingu: self-service, elasticita, škálovateľnosť, meranie infraštruktúry ako služby s porovnaním nákladov aj na energie. Má to byť presný opak existujúcich problémov a zaužívaných negatívnych stereotypov. Získaná skúsenosť má posilniť pozíciu oddelenia IT – využívať infraštruktúru podľa aktuálnych potrieb, zabezpečiť transparentnosť nákladov na poskytovanie služieb a znížiť potrebu investícií.

Čo prvý projekt v cloude prinesie?

Vybraný projekt v cloude si vytvoríte a otestujete rýchlo a jednoducho, bez kapitálových investícií a času potrebného na zásahy v serverovni. „Množstvo nadnárodných aj slovenských poskytovateľov cloudových riešení dokáže poskytnúť bezplatnú testovaciu prevádzku. Slovenské firmy poskytujú rovnako technologicky vyspelé riešenia, vedia však konkurovať aj svojím prístupom i technickou podporou v slovenčine. Zároveň dokážu flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov,“ dodáva Erik Kirschner.

Bezpečnosť údajov v cloude je často vyššia než vo vlastnej serverovni, i keď ju máte „pod palcom“. Špičkoví poskytovatelia, medzi ktorých patrí aj GAMO Cloud, majú úspešne zvládnuté aj špeciálne certifikácie dokladujúce splnenie bezpečnostných a technologických požiadaviek, ako sú napríklad ISO 27018 – ochrana osobných údajov v cloude, CSA Star či registrácia kybernetickej služby potvrdená Národným bezpečnostným úradom SR.

Kým sami nevyskúšate pozitíva, ktoré cloud computing poskytuje, stále sa vám môže zdať prevádzka vlastnej serverovne najlepším možným riešením. Po prvom úspešnom projekte v cloude vaša organizácia získa potrebnú dôveru na druhý krok a už jej nebude nič brániť objavovať ďalšie výhody cloud computingu.

Cloud technologia

Pridať komentár