PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Malé firmy dokážu vyvíjať aplikácie rýchlejšie, flexibilnejšie a lacnejšie

0

Veľa firiem potrebuje aplikácie presne ušité na mieru podľa svojich požiadaviek a potrieb. Buď si takúto aplikáciu, či už mobilnú, desktopovú, alebo cloudovú, vyvinú vlastnými kapacitami, alebo pripravia zadanie vo forme presných špecifikácií a hľadajú firmu, ktorá by pre ne požadovanú aplikáciu vytvorila. Ako si vybrať spoľahlivú firmu, ktorá to urobí za primeranú cenu, dokáže splniť aj náročnejšie zadanie, odovzdá projekt včas, dokáže sa flexibilne prispôsobiť prípadným zmenám a bude schopná poskytovať podporu pre svoj softvér počas jeho používania? Vývoj softvéru na zákazku je parketa pre menšie firmy, ktoré sú flexibilnejšie a aj lacnejšie, predovšetkým preto, že nemajú niekoľkostupňový mechanizmus a hierarchiu riadenia. Výhodná je aj jednoduchšia a bezprostredná komunikácia priamo s projektovým manažérom či dizajnérom.

Reputácia vývojárskej firmy

„Nie sme firma, ktorá by vyvíjala a predávala vlastný produkt. Naším primárnym cieľom je predaj mozgov a skúseností. Preto vyvíjame na zákazku, najčastejšie aplikácie a softvérové frameworky.  Vytvorili sme napríklad modelovací nástroj BPM, pre ktorý bolo treba vyvinúť vlastný framework. Máme skúsenosti s riešením bezpečnosti internet bankingu či komponentov na elektronické mýto, kde sme sa zapojili ako subdodávatelia,“ prezrádza zameranie a stratégiu svojej firmy Martin Jurek, šéf spoločnosti Starbug. Vývoj softvéru, či už kompletných aplikácií, prípadne frameworkov, aleboi  modulov, je v konečnom dôsledku bezpečnejšia forma podnikania než dva roky vyvíjať vlastný produkt, ktorý na trhu môže, ale aj nemusí uspieť. K ekonomickej stabilite firiem vyvíjajúcich softvér do značnej miery prispieva SLA, teda poskytovanie platenej podpory. Z pohľadu firmy je často pomerne tvrdý oriešok získať zákazku. Podobne ako veľké, globálne firmy si aj malá firma najskôr musí vybudovať reputáciu, aby si získala dôveru zákazníkov. Možno si položíte otázku, prečo sme obrátili uhol pohľadu a neposudzujeme proces nájdenia vhodnej a dôveryhodnej firmy na vývoj softvéru z pohľadu zadávateľa. Takto je to možno názornejšie. Ak viete, čo by mala firma urobiť pre svoju reputáciu, môžete pri podľa rôznych príznakov vyhodnotiť, či má alebo nemá požadovaný stupeň dôveryhodnosti. 

Referencie a participácia na veľkých a významných projektoch

Veľmi dôležitú úlohu pri výbere firmy vyvíjajúcej softvér na zákazku hrajú referencie. Či už na úspešné projekty, alebo na účasť na projektoch realizovaných renomovanými firmami. „Naša kľúčová referencia je spolupráca s japonskou firmou SMK Logomotion. Táto firma vytvorila hardvér, konkrétne kartu SD doplnenú o bezpečnostné čipy a čip na komunikáciu NFC. Takéto riešenie sa využíva napríklad na platby za miestnu dopravu. Naša firma pre tento hardvér vytvorila ovládače,“ vysvetľuje Martin Jurek. Ak má malá firma referenciu na takýto komplexný projekt, signalizuje to, že sa nezľakne ani veľmi náročných výziev.

Flexibilita

Keďže malé firmy nie sú prerastené nepružnou štruktúrou manažmentu, dokážu flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníka. Na dokreslenie, Starbug má sedem zamestnancov. Firma tejto veľkosti, ktorá pôsobí na trhu niekoľko rokov, sa zvykne nazývať startup. Treba si dobre rozmyslieť, či firma bude sama seba označovať ako startup, alebo tento prívlastok nebude používať. Zohrá to často dôležitú úlohu pri tom, či si zákazník pre svoj projekt takúto firmu vyberie, alebo nie. Pojem startup sa totiž často používa ako určitá forma ospravedlnenia za neúspešné podnikanie a aj v reportoch renomovaných analytických agentúr sa prezentuje, že drvivá väčšina startupov končí neúspešne. A zákazník predsa nechce, aby firma, ktorej zadali vývoj softvéru, skončila neúspechom skôr, než projekt dokončia. Vysoká flexibilita môže byť za určitých okolností aj trochu problém, hlavne ak sa všetky realizované zmeny dôkladne nezdokumentujú. Aj malé firmy si však dávajú záležať na dôkladnej dokumentácii, pretože vedia, že svoj produkt budú určitý čas podporovať, prípadne zlepšovať a čas venovaný na zdokumentovanie projektu sa vo fáze údržby mnohonásobne vráti.

Špecifiká malej firmy

Menší počet zamestnancov je na jednej strane výhoda z hľadiska flexibility a priameho riadenia, ale prináša aj menšiu redundanciu v prípade nepredvídateľných udalostí, napríklad choroby a podobne. Takže v prípade časovo kritických projektov, keď napríklad zadávateľ projektu je integrátorom väčšieho riešenia, treba tieto riziká zvážiť. Na druhej strane podľa dlhodobých skúseností si malé firmy vedia lepšie udržať kľúčových špecialistov a dokážu vytvoriť lepšie podmienky na zastupiteľnosť. Aj v malej firme s menej ako 10 zamestnancami sú jeden alebo dvaja vyčlenení na štúdium nových technológií, vývoj pomocných frameworkov či ladiacich a testovacích nástrojov. Aj títo pracovníci sa však zúčastňujú na koordinačných poradách k projektom, na ktorých pracujú ich kolegovia, takže o nich majú dobrý prehľad a môžu v prípade potreby niektorého kolegu zastúpiť. Je to oveľa efektívnejšie ako si v prípade problémov prenajať zamestnanca od agentúry. Ten sa bude musieť najskôr oboznámiť s projektom, čo bude spravidla trvať niekoľko týždňov.

Reálne ciele projektu

Serióznosť firmy vyvíjajúcej softvérové riešenia sa dá určiť aj podľa cieľov, ktoré si spolu pri konzultáciách nad zadaním vytýčite. Ak firma ponúkne v prvej fáze vytvoriť menej komplexný projekt, ktorý bude obsahovať všetky požadované funkcie na základnej úrovni, je to dobrý dôkaz seriózneho prístupu a takisto to naznačuje, že firma využíva modulárnu koncepciu softvéru, ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom rozšíriť funkcionalitu. Pre vývojársku firmu by, samozrejme, bolo výhodnejšie ponúknuť vám čo najkomplexnejšie riešenie aj s rizikom, že sa to nestihne, prípadne na takéto riešenie nebude stačiť rozpočet. Zadanie projektu sa realizuje tak, že sa spíšu špecifikácie, požiadavky a termíny. Tento dokument je zároveň aj objednávkou. Ak je to potrebné, súčasne sa podpíše dokument NDA, aby sa informácie o projekte nedostali k nezainteresovaným tretím stranám. 

Finalizácia a zlepšovanie riešenia

Po úspešnom ukončení tejto fázy sa bude projekt aplikácie zlepšovať, či už v oblasti dizajnu používateľského rozhrania, alebo doplnkovej funkcionality na zvýšenie komfortu používateľa. Vytvorenie takejto základnej aplikácie je zároveň dobrá príležitosť na konfrontáciu požiadaviek zadávateľa so skutočným stavom a na spresnenie zadania. Zadávateľ má vtedy k dispozícii prvú zhmotnenú verziu svojho zadania a spravidla v tejto fáze bude chcieť niektoré veci zmeniť. Prípadne sa niektoré zmeny a zlepšenia po konzultácii so zadávateľom uskutočnia aj počas realizácie prvej fázy. Je to možné vďaka flexibilite procesov menších firiem.

Cenová stratégia

Kapitola sama osebe je cena vývoja softvérového riešenia. Veľa firiem sa snaží o taktiku nasadenia nižšej počiatočnej ceny, niekedy dokonca až na úrovni prevádzkových nákladov. Zmyslom takejto stratégie je zaujať klienta, získať ho a vo fáze, keď sa už zadávateľ nebude môcť bez vývojárskej firmy zaobísť, prípadne bude s ňou spokojný a nebude chcieť projekt migrovať inde, si počiatočný malý zisk vykompenzovať cenami za úpravy, ktoré už budú reálne, prípadne v nich bude zakalkulovaná aj strata z pilotnej fázy. Cena softvéru sa odvíja aj od toho, kto bude v konečnom dôsledku vlastníkom zdrojových kódov. Ak objednávateľ trvá na tom, aby mu vývojárska firma odovzdala aj zdrojové kódy, cena bude spravidla vyššia, pretože takto vývojári poskytnú objednávateľovi v mnohých prípadoch aj know-how. V takomto prípade treba venovať pozornosť zmluvným klauzulám o podpore, pretože ak začne zákazník upravovať kód, nemôže pre takéto modifikované riešenie očakávať podporu zo strany dodávateľa.  

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
aplikácia firmy

Pridať komentár