CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

DALL-E už dokáže “dopočítať” aj to, čo je okolo slávnych obrazov

Technológie
0
Spoločnosť OpenAI pridala do svojho modelu umelej inteligencie DALL-E, určeného na prevod textu na obrázok, novú funkciu outpainting, umožňujúcu systému generovať nové vizuály, ktoré rozširujú hranice akéhokoľvek daného obrázka. DALL-E si v tomto príklade na ľudský podnet „predstavuje“, čo je mimo rámca portrétu Johannesa Vermeera Dievča s perlovou náušnicou. Vidieť tu, že aj z obmedzených informácií poskytovaných portrétom sa dokáže systém prispôsobiť Vermeerovmu štýlu a napodobňovať tiene a svetlá originálu. Spoločnosť zverejnila na svojom blogu  časozberné video o postupe práce DALL-E. Treba však zdôrazniť skutočnosť, že systém tieto rozšírenia negeneruje sám od seba. Rovnako ako pri každej umelej inteligencii typu text-to-image si model vyžaduje, aby ľudia opísali nové vizuálne prvky. Samozrejme, mnohí používatelia DALL-E sa s touto funkciou pohrali, aby videli, čo leží mimo rámca známych obrázkov. Outpainting (prekresľovanie) v skutočnosti nerozširuje základnú funkčnosť systémo ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať