SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Diaľkové meranie teploty

Technológie
2
Pandémia koronavírusu úplne zmenila priority ľudí a aj z technologickej stránky sa do popredia dostávajú témy a technológie, ktoré predtým boli viac-menej na okraji záujmu a málokto sa nimi bližšie zaoberal. Jedna z nich je aj bezdotykové a diaľkové meranie teploty ľudského tela. To, prečo merať teplotu ľudského tela, bude asi každému jasné. Pri ochorení na covid-19 je rovnako ako pri iných rizikových nákazách zvýšená teplota jeden z typických príznakov. Na rozdiel od iných testov, ktoré predpokladajú zber a časovo náročné vyhodnotenie biologického materiálu zo sterov, meranie teploty možno uskutočniť v reálnom čase aj na verejne prístupných miestach a hromadne. Je pravda, že detekcia zvýšenej teploty ešte nemusí znamenať zákonite nákazu covid-19, je to však prvý krok, ktorý dokáže potenciálne nakazenú osobu identifikovať, vďaka čomu ju možno odoslať na ďalšie vyšetrenie a zabrániť tak hromadnému nakazeniu ďalších osôb. Vzhľadom na to, že ide o infekčnú chorobu, treba zabezpečiť dosta ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať