SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Do 10 rokov bude až polovica zamestnancov vybavená zručnosťami v oblasti AI

Spoločenské dopady
0
Podľa správy zverejnenej spoločnosťou Microsoft bude v nasledujúcich 6 až 10 rokoch polovica všetkých zamestnancov vybavená zručnosťami umelej inteligencie (AI), čo je takmer jedenapolkrát viac, ako hovoria súčasné odhady. Rohini Srivathsa, technologický riaditeľ indickej pobočky Microsoftu, zdôrazňuje, že vyspelé firmy sú presvedčené o návratnosti investícií do AI a zručností. Viac ako 93 % zamestnancov v popredných indických spoločnostiach je už zapojených do programov rekvalifikácie. Tieto podniky rozvíjajú zručnosti zamestnancov v každej kategórii – od pokročilých analýz údajov a kritického myslenia až po komunikáciu a kreativitu. Je zaujímavé, že celkový počet indických zamestnancov zaujímajúcich sa o rozvoj AI zručností (85 %) je viac ako dvojnásobný v porovnaní so zamestnancami na ostatných skúmaných trhoch (38 %). {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Štúdia sa zaoberala prieskumom zamestnancov a vedúcich pracovníkov vo veľkých podnikoch naprieč priemyselnými odvetviami v Indi ...

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI buducnost

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať