S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Do firmy Tangent Works vstúpil nový investor

Tlačové správy
0

Slovensko-belgický startup Tangent Works sa zaoberá aplikovaním strojového učenia na rôzne industriálne problémy. Oznamuje  ďalšiu expanziu spolu so strategickým investorom Saffelberg Investments, jedným z najaktívnejších belgických súkromných fondov.

 „Príbeh Tangent Works je inšpiratívny. Dotýka sa sveta umelej inteligencie a strojového učenia,  ktorý reaguje na skutočné priemyselné výzvy. Je úžasné pozorovať, ako európsky startup rozvíja takúto špičkovú technológiu. Sme pevne presvedčení o svojom trhovom potenciáli, a preto chceme pomôcť Tangent Works pri budovaní ich trhu,“  povedal Jos Sluys, riaditeľ spoločnosti. Navýšenie kapitálu umožní firme Tangent Works výraznejšie expandovať na svoje existujúce trhy a ďalej rozvíjať technológiu. Tangent Works momentálne testuje ďalšie  aplikácie v priemyselnom kontexte.

Firma Tangent Works so sídlom v Bruseli a Bratislave sa presadila vývojom unikátnej výpočtovej stratégie, ktorú pretavila do produktu Tangent Information Modeler (TIM). TIM automatizuje proces budovania modelov pre časové rady. Od svojho vzniku sa Tangent Works zamerala, okrem práce na produkte, aj na získanie referenčných klientov v oblasti energetiky a strojárenského priemyslu.

TANGENT WORKS – slovenská firma zaoberajúci sa strojovým učením so zameraním na pokročilé automatizované predikcie v oblasti energetiky. Tangent Works stavia na silnom akademickom know-how a ponúka riešenia pre rôzne industriálne odvetvia. Hlavným produktom je Tangent Information Modeler (TIM), ktorý automatizuje matematické modelovanie, a tak ho sprístupňuje firmám, ktoré závisia na kvalitných modeloch časových radov. TIM používa niekoľko energetických firiem na znižovanie nákladov na odchýlku. V spoločnosti pracuje 15 špecialistov, so sídlom na Slovensku a Belgicku.

Saffelberg Investments – nezávislá investičná spoločnosť so základným kapitálom 250 mil. EUR. Zameriava sa na dlhodobé investície získaním podielov v rýchlorastúcich podnikoch prostredníctvom rizikového kapitálu. Spoločnosť participuje vo viacerých podnikoch v rôznych segmentoch pri použití vlastného, či mezanínového financovania.

Tangent Works startup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať