PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Dokázali by mimozemšťania presúvať celé planéty, aby nám poslali odkaz?

0

V nedávnom článku v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society planetárny vedec Matthew Clement z Carnegie Institution for Science Earth and Planets Laboratory a jeho kolegovia naznačujú, že dostatočne mocná a motivovaná mimozemská civilizácia by mohla usporiadať celé slnečné sústavy planét do rezonančných dráh so zložitejšími pomermi, aby tak upozornila na svoju prítomnosť. Aby sme to zistili, musíme jednoducho myslieť matematicky. Existuje niekoľko telies na tzv. rezonančných dráhach okolo svojho materského telesa.

Napríklad za každý obeh Jupiterovho mesiaca Europa absolvuje iný blízky mesiac Io dva obehy. Na každé dva obehy, ktoré vykoná Europa, vykoná dva obehy ďalší mesiac Ganymedes, čo predstavuje rezonanciu 4:2:1. Clement a jeho kolegovia simulovali slnečné systémy s niekoľkými súbormi rezonančných dráh. Ukázalo sa, že simulované slnečné sústavy sú stabilné najmenej 10 miliárd rokov, čo je približne životnosť nášho Slnka. Planéty a mesiace sa často prirodzene usadzujú na rezonančných dráhach, ako je napríklad rezonancia 4:2:1 troch najvnútornejších mesiacov Jupitera.

Zdá sa, že fyzika má obzvlášť rada pomery ako 4:3, 3:2 a 2:1, ktoré astronómovia nazývajú „rezonancie prvého rádu“, pretože čísla sa líšia o jednotku. Na druhej strane dráhy s takzvanými rezonanciami „vyššieho rádu“ (pomery ako 7:1 alebo 13:1) sú v prírode oveľa menej časté. A keby pomery týchto obežných dráh vysvetľovali niečo ako Fibonacciho postupnosť (postupnosť čísel, v ktorej každý ďalší člen je súčtom dvoch predchádzajúcich členov), ktorú by matematickí nadšenci v celej galaxii okamžite rozpoznali, takmer určite by to naznačovalo, že v aranžovaní vecí má prsty inteligentná civilizácia.

„Rozšírené reťazce kódujúce abstraktné matematické postupnosti neboli objavené,“ píšu Clement a jeho kolegovia vo svojom článku, „a preto by ich odhalenie bolo dosť kuriózne.“ Keby ste ako vyspelá mimozemská civilizácia chceli zmeniť usporiadanie dráh planét vo svojej hviezdnej sústave, ako by ste to urobili? Clement a jeho kolegovia navrhujú použiť niečo vo veľkosti asteroidu, ktorý by sa dal nastaviť na správny kurz, pričom by udeľoval gravitačné štuchance svojim väčším planetárnym susedom, čím by ich postupne posúval na iné dráhy.

To sa skutočne deje, hovorí Clement. Už teraz existujú vážne špekulácie o využití gravitačného postrkovania iným malým objektom na nasmerovanie asteroidu na bližšiu obežnú dráhu na umožnenie ťažby. Ibaže úprava obežných dráh sprievodných planét si vyžaduje trpezlivosť. Trvalo by milióny rokov, kým by jeden asteroid alebo niekoľko asteroidov posunulo planétu na potrebnú vzdialenosť. No vyspelá civilizácia by podľa Clementa mohla uvažovať v časových horizontoch miliónov rokov. Z technického hľadiska by extrémne pokročilá mimozemská kultúra mohla nájsť spôsob, ako aplikovať ťah na celú planétu, aby sa posunula jej obežná dráha.

Pokiaľ ide o energetické požiadavky, Clement hovorí, že takáto civilizácia by bola dostatočne technicky zdatná, aby dokázala využiť väčšinu alebo všetku energiu zo svojej hviezdy, takže by to mohla zvládnuť za niečo vyše dvoch (pozemských) rokov.  Ak predpokladáme, že niekde v galaxii existujú inteligentní mimozemšťania, naše šance na ich nájdenie závisia od dvoch vecí: po prvé, či sme schopní odhaliť omrvinky, ktoré nám zanechajú, po druhé, či sú ich civilizácie alebo ich stopy nablízku v správnom čase, aby ich bolo možné nájsť.

Pritom je logické, že daná civilizácia by chcela vytvoriť systém, ktorý by mohol trvalo informovať o jej existencii. A tvorivé usporiadanie planét vydrží oveľa dlhšie ako rádiové správy či kozmické lode nesúce zlaté platne. Niektoré technológie môžu prežiť svojich tvorcov – napríklad naše rádiové vysielanie sa bude šíriť do vesmíru ešte dlho po našom odchode a satelity Lageos (dvojica laserových reflektorov na veľmi stabilných obežných dráhach vo výške 5900 kilometrov nad Zemou) pravdepodobne zostanú na obežnej dráhe dlhšie, ako bude Zem obývateľná.

No vo vesmíre, ktorý má 13,8 miliardy rokov, ani trvanlivosť niekoľkých miliónov rokov nezaručuje, že technologické pamiatky jednej planéty sa budú časovo prekrývať s „programami SETI“ inej planéty. Keď sa však vesmírne telesá usadia na rezonančných dráhach, podľa Clementa a jeho kolegov budú existovať minimálne 10 miliárd rokov. A možno ešte dlhšie, ak budú príslušné planéty od svojej hviezdy dostatočne ďaleko, aby prežili záverečnú fázu jej života.

Kozmické posolstvo zakódované v obežných dráhach planét môže byť takisto jedným z najjednoduchších signálov pre druhy, ako sme my (dostatočne technicky zdatné na stavbu ďalekohľadov, ale nie dostatočne technicky zdatné na to, aby mohli pohybovať celými planétami). Pravda, so súčasnou technológiou môže ešte chvíľu trvať, kým astronómovia nájdu niečo podobné reťazcom rezonančných dráh, ktoré opisujú Clement a jeho kolegovia.

Zdroj: inverse.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať