SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

ERP v čase pandémie

0

Rozhovor:  EDITA ANGYALOVÁ -  CEO a predseda predstavenstva Asseco Solutions, a. s.

NXT: Máme za sebou rok v znamení pandémie, čo značne ovplyvnilo zmýšľanie firiem naprieč rôznymi segmentmi podnikania. Aké zmeny v požiadavkách na systémy ERP ste v súvislosti s koronakrízou zaznamenali? 

Edita Angyalová: Požiadavky sa odlišovali v závislosti od segmentu, v ktorom firma pôsobí, najmä od toho, ako veľmi bol daný segment krízou zasiahnutý.

Všade, kde to bolo aspoň trochu možné, zamestnanci sa presunuli na prácu z domu. To prinieslo požiadavky najmä na mobilné riešenia či elektronickú výmenu dát. Na zmenené podmienky sme, samozrejme, zareagovali a prišli s ponukou riešení tzv. mobilných kancelárií. Tie obsahujú funkcionality, ako je elektronická fakturácia, pošta, zmluvy, elektronický podpis či schvaľovanie dokladov na diaľku. Všetko s dôrazom na „paperless“. Do firemných procesov sme zakomponovali vyššiu mieru digitalizácie, umožnili vzdialené prístupy a spustili systém online školení. Zároveň viac ako inokedy sa dostala do popredia potreba kvalitného vyhodnocovania údajov a analýzy dát, aby firmy presne vedeli, ako na tom sú.

NXT: Tam, kde to bolo možné, a tam, kde chceli firmy prežiť, muselo množstvo z nich prejsť na e-commerce…

Edita Angyalová: Požiadavka klientov na prechod do online priestoru prišla takmer okamžite. Asi najrýchlejšie sme museli reagovať pri našich klientoch z HORECA, pretože ich prevádzky sa zavreli zo dňa na deň, a tak ostali bez zákazníkov, a teda bez príjmov. Snažili sme sa vyjsť im v ústrety, preto sme im ponúkli prechod na riešenie e-shopu takmer ihneď po vyhlásení opatrení a poskytli sme im ho zadarmo.

Zvýšil sa nám dopyt aj od zákazníkov z maloobchodu, ktorí mali sieť prevádzok, pretože aj im sa gro dopytu presunulo do online priestoru. Niektorí z nich už nejaké e-commerce riešenie mali, ale potrebovali ho využívať lepšie alebo inak. V tomto období sme riešili aj množstvo požiadaviek na prepojiteľnosť rôznych systémov.

NXT: Určite bolo aj mnoho firiem, ktoré nemohli z rôznych dôvodov prejsť do e-commerce, alebo ak áno, tak len veľmi ťažko. S akými požiadavkami ste sa stretli u nich?

Edita Angyalová: Máme skúsenosť, že najväčší problém výrobných firiem bol v tom, že zamestnanci na viacerých pozíciách nemohli robiť z domu. Tam, kde to bolo možné, ich systémy ERP podporovali. Evidovali sme vyšší dopyt po mimoriadnych používateľských (za)školeniach či špeciálnych nastaveniach a úprave systému. Niektoré firmy, naopak, využili práve tento koronový čas na celkovú zmenu informačného systému. V takých prípadoch sme bez problémov implementovali vzdialene. Veľmi žiadané boli aj školenia zamestnancov na rôznych pozíciách.

NXT: Aké teda podľa vás budú nosné témy v oblasti komplexných IT riešení vo výrobných firmách? Kam bude smerovať vývoj moderných softvérov špecializovaných na riadenie výrobných procesov? 

Edita Angyalová: Priemysel sa digitalizuje už dlhší čas, nehovorím len o veľkých fabrikách v automobilovom priemysle, ale aj o malých a stredných podnikoch. Aj tu už bežne vidieť CNC stroje, prípadne automaty na rôzne úkony. Spolu s tým prichádza nový pohľad na údržbu takýchto strojov, kde je nevyhnutné niektoré činnosti zabezpečovať v špecializovaných servisoch. Práve k hladkej prevádzke budú postupne dopomáhať technológie industry 4.0, ukladanie a spracovanie dát v systémoch, ktoré pracujú s big data, automatizované vyhodnocovanie s pomocou umelej inteligencie, zabezpečenie niektorých citlivých dát využitím blochchainu atď. Samozrejme, nie je to len údržba, ale môžeme hovoriť napr. aj o skladoch, logistike či obchode.

NXT: Mnohé firmy boli vplyvom poklesu predaja nútené všeobecne optimalizovať náklady. Očakávate v tejto súvislosti požiadavky aj na zmenu financovania podnikových systémov?  

Edita Angyalová: Optimalizácia nákladov na systémy ERP je tu oveľa dlhšie ako pandémia. Koronakríza sama nemala významný vplyv na to, aby sa prechod na SaaS urýchlil. Tlak na financovanie sa v tomto období  možno mierne zvýšil, ale skôr išlo o požiadavky typu dočasného zníženia rozsahu SLA alebo čiastočného odpustenia poplatku za maintenance.

Čo sa týka foriem financovania do budúcnosti, očakávam skôr väčšiu diverzitu. V každom prípade si treba uvedomiť, že ide aj o to, či sú zákazníci ochotní mať svoje dáta v cloude a pristupovať k riešeniam, ktoré budú len používať, ale nie vlastniť. Treba brať do úvahy takisto fakt, že finančne prechod na SaaS nemusí nevyhnutne znamenať šetrenie, skôr rozloženie nákladov v čase. Táto situácia sa na Slovensku priebežne mení rovnako, ako to je aj v zahraničí.

NXT: Najviac zasiahnutý koronakrízou bol asi segment HORECA. Predpokladám, že ako líder na trhu reštauračných a hotelových systémov ste zaznamenali nutnosť zmien v IT riešeniach práve v tejto oblasti.  

Edita Angyalová: Áno, je to tak. Pri HORECA sme sa zamerali primárne na riešenia, ktoré môžu dopomáhať k bezpečnej a efektívnej obsluhe hostí v reštaurácii, napr. objednávanie od stola jednoduchým načítaním QR kódu vlastným zariadením zákazníka. Pri hoteloch to bolo objednávanie si stravy z izby alebo automatizované dodržiavanie legislatívnych nariadení, ako je napríklad kontrola časového odstupu ubytovania ďalšieho hosťa v izbe po odchode predošlého.

NXT: S akými požiadavkami sa stretávate v súčasnosti, po otvorení letných terás, ale i hotelov?

Edita Angyalová: Asi najčastejšia požiadavka, ktorú evidujeme od našich zákazníkov, je minimalizovanie blízkeho fyzického kontaktu hosťa s personálom. To znamená akékoľvek formy automatizácie objednávkového procesu. Druhý najčastejší problém je akútny nedostatok ľudí v gastro segmente, najmä z dôvodu ich presunu do iných oblastí, hlavne výroby. Zvyšuje sa preto potreba efektivity, optimalizácie objednávok, ale i platieb priamo od stola. Z toho dôvodu evidujeme zvýšený dopyt po mobilných riešeniach, ako je napr. mobilný čašník, ktorý umožňuje zadávanie objednávky priamo do kuchyne či baru. Dopyt je najmä po all-in-one zariadeniach s integrovaným skenerom EAN a QR kódov, platobným terminálom a tlačiarňou dokladov. Tie značne urýchlia vybavenie objednávky a zjednodušujú tak prácu obslužného personálu, ktorý všetko vyrieši okamžite a priamo od stola.

NXT: Ako sa premietnu podľa vás bezpečnostné opatrenia do bežných prevádzok po stabilizácii v HORECA? Stanu sa niektoré z nich už natrvalo bežnou súčasťou reštauračných a ubytovacích zariadení?

Edita Angyalová: Ťažko povedať, pretože do toho vstupuje aj rozhodovanie politikov. Môžeme očakávať nielen to, že tu zostane nejaká forma covidu, ale aj to, že sa z očkovania stane pravidelná udalosť. V kombinácii s tým, že v segmente HORECA je nedostatok ľudí, je pravdepodobné, že opatrenia tu v určitej forme zostanú dlhodobo. Očakávam, že najviac žiadané softvérové riešenia budú tie, ktoré umožnia obslúžiť hostí s menším množstvom personálu bez straty komfortu hosťa. Určite to bude už spomínané objednávanie od stola, prípadne z izby, samoobslužné terminály (kiosky), prípadne mobilné all-in-one terminály s mobilným čašníkom. V prípade, že sa štát rozhodne zaviesť reštrikcie a vstup do vnútorných častí reštaurácie podmieni kontrolou (COVID PAS), sme pripravení pomôcť našim klientom s riešením, ktoré zefektívni kontrolu v maximálnej možnej miere.

 

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať