SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

ESET uvoľnil nástroj na šifrovanie celého disku na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom

Bezpečnosť
4
ESET vydal nový produkt ESET Full Disk Encryption. Riešenie je určené na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom uloženým na firemných počítačoch a laptopoch v prípade ich straty alebo krádeže. Produkt je k dispozícii ako doplnok v nedávno aktualizovaných konzolách vzdialenej správy ESET Cloud Administrator a ESET Security Management Center. Doplnok je určený pre počítače alebo laptopy s operačným systémom Windows. Fyzická strata alebo krádež zariadení, ako sú mobilné telefóny a notebooky, predstavuje pre mnohé firmy závažný problém. Okrem zvýšených nákladov na náhradu týchto zariadení môže byť pre firmy oveľa vyšším rizikom únik firemných údajov. Európske nariadenie GDPR hovorí o značných pokutách v prípade úniku alebo nesprávneho narábania s osobnými údajmi, únik firemných dát však môže mať dopad aj na biznis kontinuitu, zabezpečenie a firemnú reputáciu. Nové šifrovanie celého disku umožňuje firemným IT administrátorom vzdialene nasadiť, aktivovať a zašifrovať pripojené firemn ...

ESET

Všetky autorove články
ESET Digital dáta ochrana bezpečnosť sukromie disk pocitac pamat Cloud

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať