NICEBOY_112021 NICEBOY_112021 NICEBOY_112021

Editorial / Maltuziánska pasca

0

Maltuziánska populačná teória sformulovaná T. R. Malthusom (1766 – 1834) hovorí zhruba o tom, že kým obyvateľstvo má prirodzenú tendenciu rásť geometrickým radom, dostupnosť potravín rastie iba aritmetickým radom. To následne spôsobuje nedostatok potravín a zastavenie nárastu obyvateľstva, ktoré sa tak chytilo do vlastnej pasce.

Teória ponúka možnosť prekonať tieto problémy predchádzaním rastu obyvateľstva, ktorý nie je ekonomicky zabezpečený riadenou reguláciou alebo prirodzenou cestou, prostredníctvom hladu, epidémií, vojen atď. História ľudstva potvrdzuje skôr ten druhý scenár.

Nebudeme sa zaoberať špekuláciami, či sú tieto regulačné „nástroje“ vyvolané prirodzene alebo umelo, v každom prípade sa práve nachádzame v zlomovom bode vývoja našej spoločnosti.

Informácie o správaní sa nového druhu koronavírusu nie sú zatiaľ úplné, ale vyzerá to tak, že sa stane endemickým, teda že s nami zostane už natrvalo. To znamená, že sa bude pravidelne vracať vo vlnách alebo počas každej chrípkovej sezóny, čo nie je veľmi šťastná predikcia. Možností, ako sa s tým vyrovnať, je viacero. Jedna z nich je kolektívna imunita, ktorá by teoreticky mohla zabezpečiť odolnosť väčšiny obyvateľstva tým, že prekoná nákazu a vlastnou imunitou si vytvorí protilátky. Teda pokiaľ vírus každú sezónu nezmutuje podobne ako chrípka. Navyše účinné protilátky nie sú v tele trvalé, ale priebeh ochorenia už môže byť miernejší. To sú však len dohady podľa toho, čo vieme o správaní sa iných vírusov. Napriek tomu aj v tomto prípade nám zostáva potreba chrániť skupiny obyvateľstva so zníženou imunitou. A to až na úroveň prísnej  karantény.

Druhá možnosť je liečba a vakcinácia, pri ktorej podobne ako pri bežnej chrípke nemusí byť vakcína dostatočne účinná na zmutovanú verziu, ktorá sa objaví príchodom novej sezóny. Pozitívom by bola nižšia virulencia, ktorá sprevádza doteraz známe endemické koronavírusy. Schopnosť mutácie a virulentosť je úzko spätá s dobou jeho šírenia medzi obyvateľstvom a jeho obranyschopnosťou, čo nás vracia späť ku kolektívnej prirodzenej imunite. Tak si vyberte...

Nemusí to byť obdobná pasca, ako sa spomína v úvode, pokiaľ dokážeme proces šírenia infekcie aktívne riadiť a regulovať. Na to je nevyhnutné urobiť mikro- aj makroanalýzu celého procesu a následne prijať regulačné opatrenia opäť na úrovni mikro aj makro. Teda zjednodušene analýzu sociálneho správania sa, mobility a zdravotnej kondície každého jednotlivca, ale aj celých skupín obyvateľstva a národov. 

Monitoring prvých dvoch charakteristík nie je až taký nereálny. Naša elektronická stopa na sociálnych sieťach, e-shopoch, vo vyhľadávačoch či aktuálna poloha mobilu v reálnom čase dáva možnosť štátnym autoritám získať o každom jedincovi veľmi presné a obsažné informácie. Samozrejme, automaticky sa otvára otázka možného zneužívania týchto údajov àla na spôsob Veľkého brata aj po ukončení krízového stavu, najmä v prípade možného opakovania sa epidemických vĺn. 

Analýza zdravotného stavu všetkých občanov v reálnom čase zatiaľ nie je technicky celkom možná. Teda čiastočne je, ale vyžadovalo by si to náročné logistické procesy, nehovoriac o finančných nákladoch. Hoci v dnešnej dobe by investície do prevencie boli na nezaplatenie.

Základnú  informáciu o zdravotnom stave na úrovni teploty, tlaku, tepu a hladiny kyslíka v krvi dokážu poskytnúť už aj inteligentné hodinky či fitnes náramky. Teplotu jedincov v dave na ulici alebo pri vstupe zamestnancov do fabriky či zákazníkov do obchodu dokáže zmerať aj termokamera s presnosťou ± 0,3 °C.

Je to síce len základná informácia, ale v aktuálnej situácii aspoň niečo. Na presnú informáciu o zdravotnom stave bude aj v budúcnosti nevyhnutné masové a opakované testovanie na vírusovú infekciu. Možno aj na dennej báze. A so záznamom výsledku aktuálneho testu do digitálneho občianskeho preukazu alebo aplikácie v mobile. Bez neho nás v budúcnosti možno nepustia ani do obchodu, do práce, ani do reštaurácie, hotelu, taxíka, lietadla či fitka. Neviem, či sa mi páči vyhliadka takéhoto spôsobu života...

Z hľadiska udržatelnosti ekonomiky krajiny bude riešením skôr asi cesta riadenej kolektívnej imunity, teda za predpokladu, že už budeme dobre poznať správanie sa daného kmeňa vírusu. Voľný pohyb bude povolený zdravým jedincom, u ktorých bude dobrý predpoklad, že infekciu v pohode zvládnu. A slabším jedincom asi vo vlastnom záujme nezostane nič iné ako uchýliť sa do (ne)dobrovoľnej karantény.

V každom prípade to vyzerá tak, že náš život sa výrazne zmení. Zmení sa to, ako pracujeme, ako nakupujeme, ako sa učíme, ako spoločensky žijeme. Je dosť pravdepodobné, že sa náš život už nikdy nevráti do starých koľají.

V kritických zlomových momentoch života je kľúčová schopnosť adaptability každého jedinca. Preto sme v tomto vydaní pripravili špeciálny obsah, ktorý vám môže pomôcť aspoň čiastočne sa pripraviť na nový budúci život. Verím, že sa vám bude páčiť.

Držím nám všetkým palce!

PS: Ako bonus pridávam ešte recept na podporu imunity s náz­vom Ekrazit: poriadny kusisko zázvoru, pomarančový džús, med a škorica. A dobrý mixér na smoothie. Neviem, či proti korone ­naozaj funguje, ale po každom shote sa cítim bombovo... smiley

 

Martin Drobný

Všetky autorove články
editoriál

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať