SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Editorial: Svetlá budúcnosť AI zdravotníctva

1

Využívanie umelej inteligencie (AI) prináša v niektorých oblastiach aj negatívne dôsledky, resp. riziká. Napríklad pre toľko spomínaný trh práce, vojenské využitie či kybernetickú bezpečnosť. Jedna z oblastí, kde pozitíva vysoko prekračujú potenciálne negatíva a riziká, je zdravotná starostlivosť. Niežeby neboli, ale dajú sa výrazne jednoduchšie manažovať. 

SAMSUNG 042024 Advertisement

Ideálne využitie sa ponúka pri diagnostike chorôb, kde AI pomáha zvýšiť presnosť a rýchlosť. Napríklad na záznamoch z MRI alebo CT vyšetrení dokáže AI identifikovať aj mikroskopické odchýlky od normálu a patogénne zmeny, ktoré by rádiológ pravdepodobne prehliadol, čo umožňuje rýchlejšie zachytiť včasné štádiá chorôb a presnejšie nastaviť liečbu. Toto je v zahraničí dostupné už dnes, pričom veľká výhoda je, že to umožní pacientom aj z iných končín sveta získať presnú diagnostiku, ak nemajú dostatočne kvalitnú zdravotnú starostlivosť v mieste svojho bydliska. Alebo si dať urobiť komparatívnu diagnostiku, ak s výsledkom tej od vášho lekára nie ste spokojní, resp. máte pochybnosti.

V prípade osobnej zdravotnej starostlivosti je už teraz k dispozícii služba umožňujúca odfotiť svoje podozrivé kožné znamienko smartfónom a poslať jeho fotku cez web na predbežnú diagnostiku. Samozrejme, rizikom môže byť falošne negatívny alebo falošne pozitívny výsledok diagnostiky, ale ad 1 potvrdenie podozrenia prechádza ešte cez lekára, ad 2 presnosť a správnosť sa bude opakovaným učením stále zvyšovať a ad 3 je to stále lepšie, ako keby ste neurobili vôbec nič. Podobne sú na vzostupe služby predbežnej AI diagnostiky napríklad zubov či očí.

Veľký potenciál má AI pri personalizácii liečby. Lekár nemá čas ani kapacity počas krátkeho sedenia hĺbkovo spracovať všetky historické záznamy, absolvovať podrobnú anamnézu s pacientom a analyzovať výsledky aktuálnych vyšetrení. A dodržať pritom ešte holistický prístup. To je presne úloha pre AI, ktorá môže bleskovo spracovať tieto informácie, dať si ich do súvisu napr. s vyšetrením DNA, ktoré si ľudia dávajú robiť v externých laboratóriách a lekár ich nemá bežne k dispozícii. Z nich môže vyplynúť informácia, napr. ako vaše telo reaguje na vybrané liečivá, či je pre vás lepšie vyhnúť sa niektorým látkam alebo potravinám. Alebo na aké choroby máte genetické predispozície či ktoré vitamíny alebo minerály môžu vášmu telu chýbať. Plus sa AI môže pozrieť na zdravotné záznamy členov vašej pokrvnej rodiny a klinické štúdie vrátane tých najaktuálnejších. Rovnako tak môže navrhnúť ďalšie vyšetrenia, ktoré potrebuje na doplnenie komplexného obrazu. Niektoré sú pritom extrémne jednoduché, rýchle a lacné. Napríklad dia­gnostika príznakov mŕtvice, Parkinsonovej či Alzheimerovej choroby pomocou smartfónu a aplikácie, ktorá analyzuje rečový prejav, pohyby tváre či pohyb prstov na klávesnici. Vďaka takémuto prístupu sa AI dokáže pozrieť na náš zdravotný stav naozaj komplexne a holisticky. A následne vie navrhnúť individuálne terapeutické stratégie. Prispôsobenie liečby jednotlivým pacientom na mieru znižuje riziko nežiaducich vedľajších účinkov a zlepšuje úspešnosť liečby. A šetrí aj náklady na liečbu.

Extrémne nezvládnutá a nevyužitá oblasť je prevencia. Ľudia sú väčšinou pohodlní, nechce sa im riešiť svoj zdravotný stav, pokiaľ nemajú už očividné príznaky, a často ani potom. A nie sú ani motivovaní či už bonusmi, alebo malusmi zdravotného poistenia, čo je však úloha zdravotnej politiky štátu a zdravotných poisťovní. Na úrovni bežného človeka, ktorému záleží na jeho zdraví, sa teším na, dúfam, už blízku budúcnosť, keď bude k dispozícii množstvo cenovo dostupných snímačov a zariadení, ktoré v domácnosti, práci či fitku budú merať naše zdravotné parametre. Už teraz dokážu smart hodinky zmerať tlak, tepovú frekvenciu, kvalitu spánku, prejdené kroky, saturáciu krvi kyslíkom (SpO2) atď.  A tie novšie vďaka bioimpedancii aj bazálny metabolizmus. K tomu pribudnú už čoskoro domáce biochemické analyzátory dychu, krvi, potu a ostatných telesných tekutín a exkrementov, zabudované napr. do WC. Ich spárovaním so smartfónom, na ktorom bude bežať náš osobný zdravotný AI asistent, budeme dostávať okamžité upozornenia, ak sa niektorý z telesných parametrov dostane mimo bezpečných hodnôt. Vďaka dostupnosti a analýze obrovského množstva dát a identifikácii signatúr bude AI asistent efektívne predvídať pravdepodobnosť vzniku chorôb a odporúčať zmeny, aby sa všetky parametre dostali späť do normálu.

Samozrejme, pracuje sa s citlivými informáciami, takže je dôležité, aby boli riešenia zdravotníckej AI bezpečné, transparentné a verifikovateľné, aby sa dalo dôverovať jej analýzam a odporúčaniam. No to sú všetko riešiteľné úlohy. Hlavné je začať. V tomto prípade nemá zmysel čakať na reformu zdravotnej starostlivosti, lebo tú musí naštartovať štát, čo môže potrvať roky až desaťročia. Oblasť osobnej zdravotnej starostlivosti a prevencie však bude napredovať raketovou rýchlosťou, pretože tie technológie sú už tu, stačí ich len pospájať a dostať medzi ľudí. A buď si ich kúpia do vlastníctva na osobné použitie, alebo ich budú využívať ako službu napríklad v obchodných centrách. Možností je habadej a je len na šikovnosti a nápaditosti, ako tento potenciál využiť. Prichádza veľká zmena a ja sa na ňu osobne veľmi teším.

Zaujímavé čítanie a všetko dobré v novom roku 2024 vám želá

Martin Drobný

Úvodný obrázok zdroj: shutterstock.com

 

Martin Drobný

Všetky autorove články

1 komentár

Fascinácia technológiami...? reakcia na: Editorial: Svetlá budúcnosť AI zdravotníctva

30.12.2023 18:12
AI, ITK, neurónové siete .... v tomto ponímaní, ako sa uvádza v článku, sú len akousi predĺženou rukou liekov, či farmaceutických spoločností.
Nadchýname sa tým, ako rýchlo budeme môcť diagnostikovať chorobu, či zaznamenať ešte pred jej nástupom symptómy choroby.
Rád by som sa dožil času, keď sa budú písať články typu:
"Svetlá budúcnosť AI v oblasti zdravia".

Chápete ten priepastný rozdiel?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať