Ericsson označený v správe Gartner Magic Quadrant lídrom v oblasti sietí LTE

0
Ericsson (burza NASDAQ: ERIC) sa umiestnil v kvadrante „Lídri" v poslednej správe Magic Quadrant od firmy Gartner, ktorá sa zaoberá sieťami LTE. Firma Gartner, ktorá sa zaoberá prieskumom a poradenstvom v oblasti informačných technológii po celom svete, hodnotila koncových predajcov zariadení LTE podľa ich schopnosti uskutočňovať a dokončovať svoje vízie na trhu so zariadeniami LTE.

S meniacimi sa vzorcami využívania služieb a dátovej prevádzky sa kvalita a výkon siete stávajú jasnými konkurenčnými výhodami. Vzhľadom k rýchlemu nástupu chytrých telefónov sa očakáva, že objem mobilnej dátovej prevádzky do roku 2017 vzrastie 15krát. Mobilní operátori sú nútení úspešne a trvalo zabezpečiť dobrú užívateľskú skúsenosť u služieb využívaných v rámci chytrých telefónov, tabletov a iných nových prístrojov. Tento rastúci dôraz na výkon siete vychádza z trhov, kde sa siete LTE začali používať najskôr, napríklad v USA a Kórei, avšak aj z iných trhov, kde je vysoký počet užívateľov chytrých telefónov. V súčasnosti je po celom svete pripojených k sieťam od Ericssonu približne 50 % chytrých telefónov.

Schopnosť dodávať vysoko výkonné siete nevyplýva len z uvedenia novej technológie na trh, ale aj z efektívnej kombinácie existujúceho zariadenia a najmodernejších riešení založených na technológii 3GPP. Ericsson ponúkol technológiu LTE ako prvý a koncom roku 2011 predstavoval jeho podiel na trhu podľa objemu zákazok približne 60 %. Vďaka tomu je schopný poskytovať mobilným operátorom nevyhnutné skúsenosti a zabezpečiť veľké objemy dodávok v ďalšej fáze budovania sietí LTE.

„Získali sme veľký počet cenných a pozitívnych ohlasov týkajúcich sa výkonu našich sietí a sme hrdí na skutočnosť, že naša pozícia lídra v oblasti sietí LTE bola zohľadnená zaradením do kvadrantu „Lídri" v správe Magic Quadrant od firmy Gartner," vyhlásil Thomas Noren, viceprezident a riaditeľ divízie rádiových produktov Ericssonu. „Ericsson sa svojim zákazníkom snaží dodávať vysoko výkonné siete a svoje investície do výskumu a vývoja zameriava tak, aby týmto zákazníkom zabezpečil najlepšie využitie ich obmedzeného spektra."

Do dnešného dňa si sedem z desiatich mobilných operátorov s najväčšími príjmami (za rok 2010) zvolilo dodávateľa technológie LTE pre svoje siete. Ericsson podpísal komerčné zmluvy so šiestimi zo siedmich týchto mobilných operátorov.

Ericsson je hlavným aktérom pri presadzovaní otvorených štandardov a má najväčší vplyv na podobu doposiaľ uverejnených špecifikácii technológie LTE. Spoločnosť Ericsson očakáva, že si udrží 25% podiel medzi všetkými kľúčovými patentmi k technológii LTE a stane sa tak najväčším vlastníkom patentov v tomto odvetví. Ericsson je vodcom v oblasti manažovaných služieb, zabezpečuje správu sietí s viac než 900 miliónmi užívateľov a poskytuje podporu sieťam s viac než 2,5 miliardami užívateľov.

Okrem zaradenia do správy Magic Quadrant zameranej na infraštruktúru sietí LTE bol Ericsson taktiež zaradený do kvadrantu „Lídri" podobných správ firmy Gartner zameraných na architektúru typu Softswitch a FTTH.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať