SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Extraktívna umelá inteligencia bude skutočným prínosom pre učiteľov aj študentov

Výskum a vývoj
1

Tak ako sa AI používa v iných profesiách na zlepšenie produktivity, angažovanosti a kvality výstupov, mohla by sa využiť aj na transformáciu organizácie škôl. Najlepšie svetové vzdelávacie systémy, ako je singapurský a fínsky, vytvárajú príležitosti pre zamestnancov škôl spolupracovať a učiť sa jeden od druhého. Spolupráca učiteľov v najlepšom prípade zahŕňa štruktúrované vzťahy medzi mentorom a zverencom, koučing, plánovanie vyučovacích hodín, hospitácie a pod. No nie všade je to tak. 

Niekde napriek veľkým investíciám do vzdelávacích komunít a iných modelov spolupráce mnohí učitelia trávia takmer celý deň pred študentmi a majú málo času na prácu s kolegami na zlepšovaní praxe. V takýchto prostrediach sa rozmach AI pravdepodobne považuje za hrozbu, prináša veľmi reálne riziko nahradenia ľudských pedagógov. Vo vysokovýkonných systémoch, kde sú školy organizované na základe spolupráce, však možno AI vnímať ako výhodu, nasadzovať ju v prospech študentov a vnímať ako zlepšenie práce pri vyučovaní.

Zatiaľ čo ChatGPT, Google Bard a ďalšie nástroje generatívnej AI sú skôr predmetom odporu, extraktívne modely AI môžu byť zaujímavým prísľubom pre pedagógov a študentov. Extraktívna umelá inteligencia je forma spracovania prirodzeného jazyka, ktorá využíva hlboké lingvistické techniky na replikáciu ľudského porozumenia textu. Dokáže spojiť obrovské množstvo informácií spôsobom, ktorý je vysvetliteľný a sledovateľný spätne k pôvodnému zdroju.

Extraktívna AI prijme dopyt a vráti informácie ako priame citácie zo zdroja, zatiaľ čo generatívne modely sú trénované na generovanie jazyka a sú schopné písať úplne nový text. Táto schopnosť spätne sledovať pôvodné zdroje je v školách veľmi výhodná, pretože materiál zhotovený extraktívnou umelou inteligenciou možno overiť alebo vyvrátiť, čím sa zabráni nesprávnym, nepresným alebo chybným odpovediam, ktoré sa stali známymi ako strojové halucinácie. Pre svoju schopnosť generovať nový obsah z pevne stanovených vzorov je generatívna AI ideálna na vytváranie súhrnov a konceptov.

Extraktívna umelá inteligencia na základe svojej schopnosti čerpať špecifické a sledovateľné nápady a koncepty z veľkých dátových zdrojov je ideálna na zostavovanie, organizovanie a syntetizovanie nového učenia z akéhokoľvek zdroja v rámci alebo mimo organizačnej knižnice obsahu, učebných osnov alebo plánov hodín. Táto technológia by mohla byť použitá ako virtuálny výskumný asistent, ktorý učiteľom umožňuje kriticky hodnotiť, preverovať a zvažovať projekty študentov generované AI a odporúčané zdroje.

Rutinné a únavné úlohy, ako napríklad zhromažďovanie relevantných materiálov o konkrétnej téme, by boli menej prácne. Pedagógom by to poskytlo viac času na to, aby sa sústredili na vyhodnocovanie, syntetizovanie a premenu informácií na lekciu, na vytváranie pútavejších aktivít v triede a efektívnych plánov hodín, čo sú kreatívnejšie a ľudskejšie aspekty ich práce. Umelá inteligencia má podobný prísľub aj pre vzdelávacie skúsenosti študentov. Môže slúžiť ako prispôsobivá učebnica alebo vývojár kurzov, ktoré reagujú na vyvíjajúce sa potreby študentov.

Strategicky využívaná AI, ktorá kombinuje extraktívne aj generatívne modely, by mohla vytvoriť individuálne vzdelávacie plány pre všetkých študentov. Žiaľ, mnohé školy zakazujú používanie AI, najmä generatívnych modelov, z obavy, že budú robiť domáce úlohy za študentov. Nie sú to neoprávnené obavy, ale odzrkadľuje to aj väčší problém: Ak zadávate domácu úlohu, ktorú dokáže urobiť stroj, bez ohľadu na to, aký je inteligentný, zadávate nesprávny typ domácej úlohy.

Tento druh školskej skúsenosti pripravuje študentov na nahradenie strojmi. Ak študent dokáže iba zopakovať to, čo dokáže stroj, ale pomalšie a drahšie a s väčším počtom chýb, je to cesta k nízkym mzdám pre jednotlivcov a ekonomickej nestabilite krajiny. Prijatím umelej inteligencie a jej uvedením do používania v triede sa študenti môžu naučiť využívať nové technológie. Schopnosť vziať to, čo stroj dokáže vyrobiť, a pridať k tomu hodnotu bude základnou zručnosťou budúceho pracoviska. Správne nasadená AI môže pozdvihnúť prácu učiteľov a posilniť pripravenosť študentov na 21. storočie.

Zdroj: the74million.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

SKADIAL? reakcia na: Extraktívna umelá inteligencia bude skutočným prínosom pre učiteľov aj študentov

6.12.2023 08:12
Z kadiaľ to vy liberáli máte stále tie obrázky že na tom je Černoch a biela žena?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať