SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Fakulta informatiky otvára laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality a testovania použiteľnosti

0
Paneurópska vysoká škola otvára pre študentov Fakulty informatiky laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality a laboratórium sieťových technológií s primárnym cieľom realizovať výskum a vzdelávanie v oblasti dizajnu a návrhu používateľských rozhraní v rámci webových a mobilných aplikácií a aplikácií na virtuálnu a rozšírenú realitu. V laboratóriu testovania použiteľnosti budú prezentované aj výsledky medzinárodného projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev InovEduc, podporeného z Nórskych fondov. Cieľom štúdia na Fakulte informatiky je naučiť poslucháčov tvoriť jednoduché aplikácie, navrhovať internetové webové stránky, naučiť študentov metódy a nástroje návrhu rozhraní medzi počítačom a človekom, vytvárať rozhrania pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Počas štúdia sa študenti oboznámia so základmi multimodálnej komunikácie s počítačom, ako aj s možnosťami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Do kontaktu prídu s najnovšími techn ...

TS Paneurópska vysoká škola

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať