SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Fascinujúca ilúzia čiernej diery, ktorá oklame váš mozog

1

Skupina psychológov pod vedením Bruna Laenga, profesora na Univerzite v Osle, vytvorila optický trik, ktorý označuje ako „optickú čiernu dieru“. Pri pohľade na toto abstraktné umelecké dielo vidíte, že sa tmavá elipsa neustále zväčšuje. No podľa výskumu tímu publikovaného v časopise Frontiers in Human Neuroscience je v hre oveľa viac než len predstavivosť. 

Keďže ilúzia implikuje zmenu svetla, teda rozširujúcu sa temnotu, autori štúdie tvrdia, že je možné skúmať vplyv ilúzie nielen prostredníctvom verbálnych správ od pozorovateľa, ale aj skúmaním súbežných mimovoľných fyziologických prejavov v podobe zmeny priemeru očnej zrenice ako pri očakávaní vstupu do tmavého priestoru. „Rozširujúca sa čierna diera je veľmi dynamická ilúzia,“ hovorí profesor Laeng. „Kruhový rozmazaný alebo tieňový gradient centrálnej čiernej diery vyvoláva výrazný dojem optického toku, ako keby pozorovateľ smeroval vpred do diery alebo tunela.“ 

Dilatácia zreníc môže naznačovať, či má človek afantáziu (problém čokoľvek si predstaviť) alebo nedostatok schopnosti predstavovať si imaginárne scény. Predtým sa existencia afantázie často odmietala, pretože nebol k dispozícii žiadny biologický dôkaz tohto javu. Laeng a ďalší výskumní pracovníci podložili svoj názor na reakciu zreníc meraním toho, ako 50 mužov a žien s normálnym zrakom reagovalo na novú ilúziu.

A aby trochu skomplikovali situáciu, ponúkli subjektom túto ilúziu v rôznych farbách – niektorých účastníkov požiadali, aby namiesto štandardnej čiernej videli modré, zelené, azúrové, purpurové, červené, žlté alebo biele diery (a okolité body). Výsledky v podstate ukázali, že zreničky subjektov sa doslova aktivovali v reakcii na ilúziu, hoci tento reflex bol najúčinnejší, keď boli zobrazené predmety čierne. U účastníkov, ktorí videli, ako sa expanzia deje, sa zdalo, že tma podporovala silné rozšírenie zreníc. A čo je zaujímavé, farebné verzie vyvolali u subjektov, naopak, zúženie zreníc, teda zmenšenie ich priemeru.

Zdroj: cnet.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Toto je ten obrázok o ktorom hovorí článok reakcia na: Fascinujúca ilúzia čiernej diery, ktorá oklame váš mozog

7.6.2022 16:06
https://www.frontiersin.org/files/Articles/877249/fnhum-16-877249-HTML-r1/image_m/fnhum-16-877249-g001.jpg Pretože v tomto článku nie je ten obrázok.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať