SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Firmy sa ponáhľajú zavádzať nové technológie, trpí tým bezpečnosť

0
12293Internet_security.jpg V snahe čo najrýchlejšie zaviesť moderné technológie, ako napríklad cloud computing, mobilné tablety, alebo využiť sociálne médiá klesá schopnosť spoločností čeliť novým bezpečnostným hrozbám. Vyplýva to z pravidelného medzinárodného prieskumu informačnej bezpečnosti, uskutočneného spoločnosťou Ernst & Young medzi 1700 spoločnosťami z celého sveta. Ako informovala spoločnosť Ernst & Young, napriek tomu, že 72 % respondentov vyjadrilo z narastajúcich vonkajších hrozieb obavy, iba tretina firiem revidovala v uplynulom roku svoju stratégiu týkajúcu sa zabezpečenia informácií.

Väčšina, až 80 % spoločností, buď už používa, prípadne v horizonte jedného roka plánuje používať mobilné tablety a 61 % opýtaných sa rovnako aktívne stavia k využívaniu cloudových služieb, teda dodávke zdrojov prostredníctvom internetu. Otázka bezpečnostných hrozieb sa potom v snahe prispôsobiť krok dynamickému prostrediu často rieši až dodatočne.

„Situácia v oblasti počítačovej kriminality je pritom alarmujúca. Podľa posledných správ uscollegeresearch.org sa približne 65 % celosvetových používateľov internetu stalo do júna 2011 obeťou počítačového zločinu. A zo správ FBI vyplýva, že len v roku 2011 bolo prijatých už viac než 350-tisíc sťažností týkajúcich sa počítačovej kriminality,“ varuje Ernst & Young. Viac ako polovica, 59 % spoločností, však plánuje v najbližších dvanástich mesiacoch zvýšiť svoj rozpočet na informačnú bezpečnosť. Naproti tomu iba 51 % podnikov disponuje zdokumentovanou stratégiou informačnej bezpečnosti. Respondenti prieskumu uvádzajú, že plánujú v budúcom roku investovať primárne do zabezpečenia cloud computingu.

Najvyššou prioritou z hľadiska financovania vôbec sa v celkovom hodnotení už druhý rok za sebou stalo zabezpečenie kontinuity podnikania. Zavádzanie tabletov a smartfónov figuruje na druhej pozícii v rebríčku najdôležitejších technologických výziev, pričom viac než polovica účastníkov prieskumu považuje zvládnutie tohto kroku za náročné či dokonca veľmi náročné. Postupy, ktoré sa pre riziká týkajúce sa týchto nových technológií najčastejšie uplatňujú, zahŕňajú úpravu bezpečnostných zásad a takisto najrôznejšie osvetové programy. Implementácia bezpečnostných a softvérových prvkov však stále zaostáva – napríklad šifrovanie uplatňuje len 47 % spoločností.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať