SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Google už dokáže doplniť interpunkciu pri diktovaní textu hlasom. Robí však chyby

0
Google doplnil konverziu hlasového vstupu na text v telefóne funkciou automatického pridávania interpunkcie, ktorá však trpí chybami. No treba dodať, že tieto chyby neovplyvňujú hlasové zadávanie cez klávesnicu Gboard. Toto správanie sa prejavuje iba v režime bez použitia klávesnice. Musíte teda zo zoznamu alternatívnych metód vstupu vybrať tú s názvom Google voice typing (Hlasové zadávanie Google). Po aktualizácii aplikácie koncom januára sa pre mnohých používateľov tejto metódy zadávania automaticky pridávajú čiarky a bodky. Google však často vkladá interpunkciu na nesprávnych miestach. Dokonca pridá bodky na náhodných miestach vo vete, ak medzi slovami urobíte dlhšiu odmlku. Predtým hlasové písanie pridávalo iba interpunkciu, ktorú ste výslovne uviedli, napríklad „bodka“ („period“) alebo „čiarka“ („comma“). Ľudia sa na tento problém sťažujú na fórach podpory Googlu.