PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Homeoffice alebo kancelária vo firme? Čomu dáte prednosť?

0

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti BambooHR sú tí zamestnanci pracujúci z domu, ktorí boli požiadaní, aby sa vrátili do kancelárie firmy, sklamaní z toho, čo našli. Prieskum sa uskutočnil medzi 1000 dospelými pracovníkmi, z ktorých 37 percent uviedlo, že „v kancelárii sa cítia horšie než dokonca v najhlbšom bode pandémie“. V odpovediach zdôraznili tri konkrétne očakávania.

Kultúra

Prevažná väčšina (79 %) uviedla, že kultúra ich spoločnosti sa nezlepšila odvtedy, čo sa stretávali s kolegami osobne. To korešponduje s nedávnym výskumom týkajúcim sa pracovnej hrdosti, ktorý nezistil žiadny významný rozdiel medzi tým, koľko hrdosti mal zamestnanec na svoju spoločnosť, či už pracoval v kancelárii, alebo z domu. Dokonca pracujúci z domu vyjadrili o niečo väčšiu hrdosť na svoju spoločnosť ako tí, ktorí pracovali v kancelárii.

Firemná kultúra (nevyslovené pravidlá týkajúce sa toho, ako všetci v organizácii spolupracujú) je kritická, no nie je obmedzená na fyzické miesto. Práca sa stala viac stavom mysle než miestom, kde ju treba vykonávať. Ak teda máte správny stav mysle vrátane motivácie a podpory, môžete pravdepodobne pracovať odkiaľkoľvek.

Spolupráca

Štúdia takisto zistila, že „61 percent respondentov dúfalo vo väčšiu osobnú spoluprácu“ ako ďalšiu predpokladanú hlavnú výhodu návratu všetkých do kancelárie. No skutočne ju zažilo len 49 percent respondentov. Spolupráca je funkciou konkrétnych činností medzi jednotlivcami, opäť však nie je určená ani tak fyzickou polohou, ako skôr potrebou, zámerom a prístupom. Hoci fyzická blízkosť môže zjednodušiť spoluprácu, určite nie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby k nej došlo.

Produktivita

Viac ako 50 % respondentov očakávalo, že sa ich produktivita po návrate do kancelárie zvýši, ale takmer dve tretiny uviedli, že sa tak nestalo. Nie je to až také prekvapujúce, keďže argumenty o vyššej produktivite pri práci z domu sú dobre známe. Niektoré staršie neformálne výskumy ukázali, že tí, ktorí pracovali z domu, boli takmer dvakrát produktívnejší. V novšej štúdii 40 % pracovníkov, ktorí pracovali z domu, uviedlo, že boli produktívnejší ako predtým, keď pracovali v kancelárii. Ak je taká možnosť, väčšina ľudí radšej pracuje z domu.

Pohodlie domova a možnosť flexibilne si organizovať deň podľa pracovných aj osobných priorít sú silným lákadlom, ani nehovoriac o tom, koľko času ľudia ušetria tým, že nemusia každý deň dochádzať. Rozhodne to platí pre starších zamestnancov, ktorí majú menší záujem o návrat na pracoviská (33 % príslušníkov generácie X a 41 % príslušníkov generácie Baby Boomers uviedlo, že uprednostňujú prácu z domu). Mladší zamestnanci prejavili o niečo väčší záujem o návrat na pracoviská – 28 % mileniálov a 27 % príslušníkov generácie X uviedlo, že majú záujem o prácu na diaľku na plný úväzok.

Tému práce na diaľku však odlišne vnímajú pracovníci na rôznych úrovniach organizácie. Zatiaľ čo 43 % radových zamestnancov je presvedčených, že väčšina ľudí vo firme chce pracovať na diaľku na plný úväzok, len 32 % manažérov si myslí to isté. A s týmto názorom súhlasilo len 22 percent viceprezidentov. To naznačuje, že táto téma bude v organizáciách v dohľadnej budúcnosti naďalej predmetom diskusií.

Zdroj: inc.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať