SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Homeoffice alebo kancelária vo firme? Čomu dáte prednosť?

0
Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti BambooHR sú tí zamestnanci pracujúci z domu, ktorí boli požiadaní, aby sa vrátili do kancelárie firmy, sklamaní z toho, čo našli. Prieskum sa uskutočnil medzi 1000 dospelými pracovníkmi, z ktorých 37 percent uviedlo, že „v kancelárii sa cítia horšie než dokonca v najhlbšom bode pandémie“. V odpovediach zdôraznili tri konkrétne očakávania. Kultúra Prevažná väčšina (79 %) uviedla, že kultúra ich spoločnosti sa nezlepšila odvtedy, čo sa stretávali s kolegami osobne. To korešponduje s nedávnym výskumom týkajúcim sa pracovnej hrdosti, ktorý nezistil žiadny významný rozdiel medzi tým, koľko hrdosti mal zamestnanec na svoju spoločnosť, či už pracoval v kancelárii, alebo z domu. Dokonca pracujúci z domu vyjadrili o niečo väčšiu hrdosť na svoju spoločnosť ako tí, ktorí pracovali v kancelárii. Firemná kultúra (nevyslovené pravidlá týkajúce sa toho, ako všetci v organizácii spolupracujú) je kritická, no nie je obmedzená na fyzické miesto. Práca sa stala vi ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať