PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Hydrogél dokáže s pomocou slnečného žiarenia získať sladkú vodu z morskej

0

V mnohých suchých pobrežných oblastiach sa denne stráca veľké množstvo čistej sladkej vody jej odparovaním z oceánu. Táto situácia viedla vedcov k vytvoreniu nového hydrogélu, ktorý veľmi efektívne zachytáva vlhkosť z morského vzduchu a potom ho uvoľňuje v podobe pitnej vody. Tím z National University of Singapore vyvinul materiál na báze zinku, ktorý má viac ako osemkrát lepšie absorpčné schopnosti ako prostriedky používané v súčasnosti, ako je napr. silikagél a chlorid vápenatý.

Môže absorbovať viac ako štvornásobok svojej suchej hmotnosti v podobe vody. Navyše na rozdiel od bežných sušiacich činidiel nie je potrebná elektrina na to, aby sa z neho voda získala späť. Pritom gél sa môže opätovne použiť viac ako 1000-krát. Pri testoch v teréne boli plávajúce zariadenia obsahujúce hydrogél umiestnené pri pobreží na povrchu oceánu. Ako sa voda odparovala zo slanej vody, gél túto paru zachytával v podobe drobných kvapôčok.

Keď bol materiál nasýtený, umiestnili ho do uzavretej sklenej nádoby, ktorá zostala na horúcom slnku. Po zahriatí na 45 – 50 °C hydrogél uvoľnil uloženú sladkú vodu vo forme pary. Tá potom kondenzovala na stenách nádoby, kde sa zhromažďovala v kvapalnej podobe. Iné materiály, ako je silikagél, sa musia zahrievať na podstatne vyššie teploty, čo si zvyčajne vyžaduje zdroj energie vyrobený človekom.

Vedci teraz hľadajú spôsoby, ako ešte viac zvýšiť absorpčnú kapacitu hydrogélu a optimalizovať proces zberu vody. V súčasnej podobe môže hydrogél pri používaní počas celého dňa vyprodukovať viac ako 10 litrov sladkej vody na kilogram materiálu.

„Náš vynález má veľký potenciál fungovať ako plávajúca farma na zachytávanie vody,“ hovorí Tan Swee Ching, vedecký pracovník a spoluautor štúdie. Mohol by byť prínosný najmä pre vidiecke spoločenstvá s ťažkým prístupom k čistej vode. No ukázalo sa, že hydrogél je účinný aj pri znižovaní relatívnej vlhkosti v miestnosti.

Výskum bol nedávno uverejnený v časopise Advanced Materials.

Zdroj: newatlas.com.

Redakcia

Všetky autorove články
energia elektrina veda vyskum Solar system

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať