ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

IFA 2020: Perspektívy spotrebnej elektroniky v podmienkach globálnej pandémie

0

Jediné, čo bolo na tohtoročnom veľtrhu IFA tradičné, bol termín. Veľtrh je načasovaný na začiatok septembra, aby sa na ňom návštevníci mohli oboznámiť s produktmi, ktoré budú k dispozícii na predvianočnom trhu. Pre pandémiu COVID-19 zaviedli organizátori špe­ciálneho vydania IFA 2020 prísne limity počtu priamych účastníkov. Za tri dni sa mohlo naživo stretnúť 6100 účastníkov. Priamo vo výstavisku sa prezentovalo 150 spoločností, ku ktorým sa pripojilo ďalších 1493 vystavovateľov z 30 krajín na virtuálnej platforme IFA Xtended Space a IFA Virtual Market Place. K tejto virtuálnej platforme sa online pripojilo 78 000 návštevníkov.

Problém ako výzva

Trh so spotrebnou elektronikou bol mierne turbulentný aj v predchádzajúcom období, pozitívne ho ovplyvňoval nárast kúpnej sily strednej triedy aj v menej rozvinutých krajinách a negatívne informácie o brexite či rôznych ekonomických sankciách. Rok 2020 je však diametrálne odlišný. V dôsledku pandemickej blokády COVID-19 na celom svete vznikla nová paradigma stay-at-home economy. Všetci sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, aký dôležitý môže byť digitálny priemysel. Aj predtým sa hojne využívali rôzne moderné formy tímovej spolupráce, videokonferencií, videohovorov a takisto sme viac alebo menej intenzívne online nakupovali. No ešte na začiatku tohto roka sme si len ťažko vedeli tieto technológie a procesy predstaviť ako majoritné. Spôsob, ako ľudia používajú internet a mobilné technológie, sa v dôsledku pandémie neuveriteľne rýchlo rozvíjal a všetci sme „za pochodu“ riešili a vyriešili veľa výziev, pričom tieto riešenia využívali moderné digitálne a komunikačné technológie.


Produkty a riešenia pre malú elektromobilitu

Zmena nákupného správania

Podľa analýz GfK v období pandémie vzrástla intenzita využívania boxov, v ktorých si objednávatelia môžu prevziať objednaný tovar, o 68 %, čo viedlo ich prevádzkovateľov ku skráteniu času uloženia zásielok a urgovaniu používateľov, aby si ich čo najskôr vyzdvihli.

Jednotlivé spôsoby nakupovania v súvislosti s priebehom pandémie a s ňou súvisiacich opatrení a obmedzení zažívali vzostupy aj pády. Tradičné nakupovanie zaznamenalo v priemere 10-percentný pokles. Naproti tomu online nakupovanie zaznamenalo priemerný nárast o 37 %. Najzaujímavejší je však nárast takzvaného multikanálového nakupovania, ktorý kombinuje online nakupovanie s tradičným nakupovaním v kamenných obchodoch. Tento model spája výhody rýchlych a v období epidémie bezpečných úkonov pri online výbere tovaru a výhody tradičných služieb tvárou v tvár. Zjednodušene povedané, zákazník si vyberie tovar online v pohodlí domova a nákup predbežne vybraného tovaru zrealizuje v predajni, kde mu vyškolený predavač priamo pri vystavenom produkte odpovie na otázky.


K moderným trendom patrí aj pestovanie byliniek priamo v kuchyni

Trendy a predikcie

Obchodníci so spotrebnou elektronikou bez ohľadu na predajné kanály majú tradične najväčší obrat v predvianočnom období. Tento rok sa však tradície rúcajú aj v tejto oblasti. Akcelerácia predaja v niektorých segmentoch v období nastupujúcej pandémie a prechodu na home office však bude podľa predpovedí znamenať prepad tržieb v predvianočnom období. Môžeme to vidieť na porovnaní dvoch segmentov – spotrebičov na prípravu jedla, ktorých predaj pandémia výrazne neovplyvnila, čiže rovnako ako vlani sa očakáva typický nárast ich nákupu v predvianočnom období. Naproti tomu predaj notebookov a tabletov súčasná situácia ovplyvnila a počnúc 10. týždňom nastal zvýšený záujem o tieto zariadenia, pretože rodičia boli nútení pracovať z domu, deti sa učili na diaľku a podobne. Podľa analytikov to spôsobí pokles nákupu týchto zariadení v predvianočnom období, pretože napríklad veľa rodičov, ktorí by inak svojim deťom – žiakom a študentom – kúpili nový notebook či tablet ako vianočný darček, boli nútení ich kúpiť vtedy, keď sa začali učiť z domu.


Veľmi obľúbený je retro dizajn moderných domácich spotrebičov 

Televízory

Ľudia museli zostať doma a viac sa sústredili na domácu zábavu. Televízia poskytovala zdroj správ a priamo či v synergii s hernými konzolami aj zábavu. No tí, ktorí plánovali nákup nového televízora, či už s väčšou uhlopriečkou, rozlíšením, alebo s displejom OLED, sa rozdelili na dve skupiny. Niektorí nákup modernejšieho televízora urýchlili, no veľa rodín si uvedomilo, že prognóza ich príjmov je prinajlepšom neistá, takže začali, prípadne ešte len začnú investíciu do nového televízora citlivejšie zvažovať. K inhibítorom záujmu o nákup televízorov patrí aj odloženie významných športových udalostí, ako sú olympijské hry. Analytici preto v tomto segmente predpokladajú medziročný pokles o 7,2 %. Aj keď sa niektorí výrobcovia snažia dosiahnuť, aby bol televízny prijímač riadiacim centrom inteligentnej domácnosti, na rozdiel od herných notebookov sa televízor primárne vníma ako nástroj na zábavu a v „horších časoch“ sa môže nákup modernejšieho prístroja odložiť.

Herné notebooky na zábavu aj prácu

Už spomínaný trend stay-at-home economy, vynútený pandémiou, spôsobil aj vlnu dopytu po produktoch na všetky formy zábavy vrátane e-športu. Podstatne vzrástol objem predaja herných notebookov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Napríklad pri produktovej rodine ASUS ROG predstavoval nárast predaja v Ázii 40 % a pri herných notebookoch Acer v USA až 49 %. Tento trend bude pokračovať, podľa predikcií IDC (International Data Corporation) bude trh s hernými notebookmi rásť prinajmenšom do roku 2023. Dôvodom rastúcej popularity je to, že tieto prístroje dokážu pokryť nielen zábavné, ale aj pracovné požiadavky, a to tak pri home office, ako aj pri klasickej forme práce. Opačne to neplatí. Na typických „pracovných“ notebookoch si (azda s výnimkou veľmi drahých pracovných staníc s výkonnou grafikou) najnovšie hry nevychutnáte.

Wearables a hearables

Analytici predpokladajú nárast trhu s nositeľnými zariadeniami, pretože pandémia a obavy z ochorenia zvyšujú povedomie spotrebiteľov v oblasti zdravia a fyzickej kondície. Senzory v inteligentných hodinkách a náramkoch by mohli s predstihom indikovať mnohé závažné ochorenia a z odborných kruhov dokonca presakujú správy, že by mohli indikovať aj ochorenie COVID-19. Momentálne na trhu inteligentných hodiniek dominuje Apple, nasledujú Samsung a Fitbit. Významným posunom v konkurenčnom prostredí pre inteligentné hodinky by mohla byť aj očakávaná akvizícia Fitbitu spoločnosťou Google.

Inteligentné systémy a servisné roboty

V reakcii na COVID-19 sa v rámci prevencie epidémií uplatňuje sociálny dištanc, aby sa obmedzil kontakt s ľuďmi. To vedie k rastu obchodných príležitostí pre rôzne inteligentné bezobslužné systémy, či už jedno, alebo ­viacúčelové. Automatické a robotické zariadenia využívajúce umelú inteligenciu sa úspešne a efektívne využívajú na funkcie prispievajúce k zníženiu rizika prenosu nákazy z človeka na človeka, ako napríklad kontrola teploty pri vstupe do komerčných budov, čistenie a dezin­fekcia veľkých priestorov či bezpečnostné hliadky kontrolujúce správanie ľudí, hlavne s dôrazom na dodržiavanie sociálneho odstupu. Podľa prognóz IFR (International Federation of ­Robotics) bude medziročný nárast trhu so servisnými robotmi minimálne 21 %.

Bez ohľadu na pandémiu sa z najvyspelejších krajín sveta stali starnúce spoločnosti s čoraz menším počtom detí. Tento demografický trend si vyžaduje akceleráciu trhu servisných robotov s umelou inteligenciou a modernou 5G komunikáciou. Primárne sú preto potrebné obrovské investície na podporu rozvoja umelej inteligencie a robotiky. Sekundárne je to aj o psychológii a prekonaní strachu z technológií. Príkladom môže byť robot na roznášanie jedál a zber použitého riadu. Je to robotický vozík vybavený rozpoznávaním obrazu a ultrazvukovými senzormi. Pomocou automatického navigačného systému na báze umelej inteligencie si vytvorí „mapu“ obsluhy. Je vybavený aj inteligentnou funkciou rozpoznávania prekážok, ktorá zabráni kolízii s ľuďmi, a pri plnom nabití pracuje nepretržite viac ako 8 hodín. Zariadenia tohto typu nájdu uplatnenie nielen v reštauráciách, ale aj zariadeniach pre seniorov či nemocniciach. Iné roboty budú v nemocniciach vykonávať dezinfekciu priestorov, či už chemicky, alebo pomocou UV žiarenia, zbierať kontaminovaný odpad, rozvážať lieky a dezinfekciu. Umelá inteligencia umožňuje takýmto robotom pohybovať sa aj v dave ľudí a vykonávať dezinfekciu verejných priestorov. Roboty tohto typu budú fungovať v bežnej prevádzke denného čistenia v zdravotníckych zariadeniach, no aj ako náhrada za dodatočný personál v obdobiach epidémií.

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať