CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Editorial: Čo má spoločné COVID-19 a GPT-3?

0

V tieni denných reportov o počte nakazených tak trochu strácajú na význame novinky zo sveta technológií. Osobne ani mňa už neuvádzajú do úžasu inkrementálne prírastky výkonu či funkcionality nových modelov procesorov alebo notebookov. Do pozornosti však dávam pokrok v oblasti UI a špe­ciálne nedávno ohlásenej novej verzie neurónovej siete GPT-3 na spracovanie prirodzeného jazyka, ktorá sa bez osobitného „zaškolenia“ dokáže učiť z ľubovoľného textu. A na základe toho potom dokáže napríklad písať tlačové správy, generovať počítačový kód a robiť kvalitné preklady medzi jazykmi. GPT-3 ­takisto umožňuje ľuďom bez účtovníckych schopností vytvárať finančné výkazy, zmysluplne odpovedať na maily alebo navrho­vať reklamné kampane. Alebo aj písať blogy a úvahy, jeden taký príklad nájdete aj v tomto vydaní, tak posúďte.

A ako to súvisí s aktuálnou situáciou okolo COVID-19? Veľmi tesne. Keď sa pred časom začali objavovať hlasy, že umelá inteligencia v spojení s robotizáciu nahradí viaceré pracovné pozície, málokto to bral vážne. Za ohrozené pozície sa považovali skôr rutinné práce, napríklad pri montáži strojových zariadení, ako sú autá. Alebo na helpdeskoch, kde sa správna odpoveď pre zákazníka dá získať z dopredu známeho rozhodovacieho stromu. Ale všetky ostatné bežné pracovné pozície sa zdali dostatočne bezpečné aspoň v horizonte niekoľko desiatok rokov. Iné scenáre vyzerali skôr ako zo žánru sci-fi. 

Prišla však koronakríza a zrazu sa život vo firmách, školách, rodinách a v celej spoločnosti od základov zmenil. Zabehané tradície, normy, zvyky a procesy, ktoré sa roky rokúce zdali nemenné, sa zo dňa na deň zmenili. Zrazu možno nechodiť do školy a vzdelávať sa aj na diaľku, rovnako aj pracovať v tíme, ktorý nesedí v spoločnom open space. To núti manažment firiem poriadne sa pozrieť na využívanie existujúcich zdrojov, nanovo nastaviť organizáciu práce a kontrolu prínosu a efektivity jednotlivých členov tímu. A prehodnotiť,  či nemožno niektoré úlohy automatizovať a vykonávať ich rýchlejšie a lacnejšie. A prichádzajú na to, že áno. A také nástroje sú už teraz k dispozícii a čoskoro ich bude podstatne viac. Pre zaujímavosť a zamyslenie dopĺňam aktuálnu informáciu, že exkluzívnu ­licenciu na GPT-3 získal Microsoft...

Všetky rutinné pracovné úlohy a pozície, ktoré sa vykonávajú podľa známych pravidiel a sú „naučiteľné“, budú môcť byť veľmi rýchlo nahradené. Technickým aj netechnickým ­pracovníkom sa tak síce uvoľnia ruky na zvýšenie svojej produktivity, tvorivosti a „potrebnosti“ pre firmu, musia však ­vedieť takéto nástroje používať. A tu sa dostávame k potrebnosti ­neustáleho celoživotného vzdelávania. Áno, hovorí sa o tom už dlho, ale teraz prichádza skutočný okamih pravdy.

Veľa ľudí žije v ilúzii, že len čo skončia školu a získajú nejaký ten titul, urobili všetko pre to, aby si našli a udržali prácu. Ak to aj niekedy platilo, dnes to už určite nestačí. Nielen pre ďalší kariérny postup, ale aj v situácii, ak si chcú udržať existujúce miesto. Ľudia sa musia v súčasnosti neustále učiť a prispôsobovať ustavične sa meniacim podmienkam.

Koncept celoživotného vzdelávania sa musí stať pevnou ­súčasťou nášho života. Pre ľudí je kľúčové osvojiť si tento ­koncept nielen ako nástroj na zvyšovanie kvalifikácie, ale aj ako nevyhnutnosť na svoje súčasné a najmä budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Pandémia COVID-19 kompletne zmenila svet vzdelávania, mnoho škôl prešlo na formu dištančného vyučovania ako ­plnohodnotnú formu vzdelávania sa. Možno očakávať, že ­online vzdelávanie sa stane trvalou súčasťou vyučovania – či už v školskej triede, alebo kancelárii. Kľúčové je uvedomiť si extrémnu dôležitosť celoživotného vzdelávania a začleniť ho ako pevnú a trvalú súčasť osobného aj pracovného života. ­Môžeme sa tváriť, že nás sa to netýka, ale to je tak všetko a platiť to bude len do okamihu, kým nás zmeny neprevalcujú.

A ešte jedna informácia na adresu dynamiky prebiehajúcich zmien: Vývojári medzičasom vytvorili ešte efektívnejšiu neurónovú sieť ULM, ktorá v testoch prekonáva GPT-3, pričom využíva o 99,9 % menej parametrov...

Zaujímavé čítanie októbrového vydania vám želá

 

Martin Drobný

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať