SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IT GALA 2022: Poznáme užšie nominácie na technologických „Oskarov“

O podujatí
0

Po nedobrovoľnom dvojročnom pandemickom prerušení tradičného podujatia IT komunity na Slovensku sa konečne stretnú zástupcovia technologických firiem, profesijných združení a významných osobností slovenského priemyslu a spoznajú nových držiteľov významného ocenenia IT GALA pre rok 2022. 

Už po dvadsiaty raz zasadla odborná komisia, aby vybrala úspešné osobnosti, spoločnosti a projekty, pôsobiace v oblasti informačných technológií a telekomunikácii. Vychádzajúc z informačných dotazníkov, komisia zostavila užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia. Kto nakoniec prestížne ocenenie získa, sa dozvieme až 20. októbra 2022 na slávnostnom podujatí IT GALA 2022.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2022 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí): Michal Blažej (Lighting Beetle s.r.o.), Matej Ftáčnik (Vacuumlabs) a Ivan Makatura (Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti)

Michal Blažej pracuje ako výkonný riaditeľ spoločnosti Lighting Beetle, v ktorej pracuje od roku 2007. Počas štúdia na FIIT STU pracoval v startupe v Silicon Valley vo funkcii viceprezidenta, pričom zodpovedal za používateľskú interakciu. 
V rokoch 2017 – 2020 bol nositeľ a hlavný realizátor myšlienky Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb Slovenska (ID-SK). Ide o nástroj na reštartovanie komunikácie štátu s občanom, aby sa stala príjemná a konzistentná. Je spoluzakladateľ prvej slovenskej agentúry, ktorá sa venuje výlučne zákazníckemu zážitku (User Experience). Ďalej je spoluzakladateľ a predseda správnej rady Slovenskej UX asociácie, členom predsedníctva ITAS, Slovensko.Digital a poradnej komisie RedFlags a členom pracovnej skupiny Štandardizácia a skupiny Lepšie služby na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, kde sa spolupodieľa na tvorbe štandardov pre interakciu občana so štátom. 

Matej Ftáčnik je CEO spoločnosti Vacuumlabs, ktorú spoluzaložil ako globálny fintech softvérový dom. Dnes ju tvorí 400 profesionálov a pôsobí v Európe, Amerike i Ázii. Zaujímavými projektami z jej portfólia je ksebe (projekt spájajúci psychológov a ľudí, ktorí potrebujú terapiu), Trama (spoločnosť, ktorá sa zaoberá registráciu trademarkov a ochranou duševného vlastníctva), Sparring i Verdikto (ponúkajúce rôzne druhy právneho poradenstva). V roku 2011 spoluzaložil prvý slovenský coworkingový priestor The Spot na podporu vznikajúcich startupov. Medzi jeho ďalšie iniciatívy patrí Daylight či Fintech Hub Europe, ktorá vznikla v spolupráci s Mastercard a Slovenskou fintech asociáciou a ktorá otvára slovenský trh startupom a scaleupom z krajín V4. Je zakladajúci člen Slovenskej Aliancie Pre Inovatívnu Ekonomiku (SAPIE). Tento rok sa stal ambasádorom iniciatívy Za inovatívne Slovensko, ktorej cieľom je zlepšiť fungovanie inovačného ekosystému na Slovensku. 

Ivan Makatura pôsobí ako generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti od jeho vzniku v roku 2020. Od mája 2021 zastupuje Slovenskú republiku ako člen Správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v kybernetickej bezpečnosti, National Liaison Officer a člen ad-hoc pracovnej skupiny Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť pre prípravu indexu kybernetickej bezpečnosti. 
V oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia IT pracuje vyše štvrťstoročie. Má mnohoročnú prax ako riaditeľ odboru bezpečnosti v bankách a v nadnárodných konzultačných službách. Ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Je certifikovaným auditorom informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

V kategórii IT PRODUKT roka 2022 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí): 
Hybridná solárna nabíjacia stanica pre zdieľané služby 
Obyvatelia mesta a turisti v meste určite ocenia nabíjaciu stanicu pre dobíjanie elektrických kolobežiek, bicyklov či skútrov stojanmi pre bicykle. Okrem toho dokáže napájať aj meteorologickú stanicu s možnosťou jednoduchej inštalácie bez potreby stavebného povolenia. Stanica umožňuje tiež umiestniť dva powerbankové sloty pre dobíjanie mobilu. Čoskoro bude dokonca dostupné aj dobíjanie vlastných súkromných zariadení. Výhodou oproti iným produktom je okamžité nasadenie priamo v sídliskách. Momentálne funguje v Košiciach takmer 60 takýchto staníc.
 
LiveAgent 
Ide o helpdeskový systém na poskytovanie zákazníckej podpory, ktorý v sebe spája viacero prostriedkov. Efektívne kombinuje do jedného praktického nástroja komunikáciu prostredníctvom emailu, live chatu, sociálnych sietí, zákazníckeho fóra či vstavaného call centra. Pomáha spoločnostiam zvyšovať spokojnosť a lojalitu zákazníka, ktorá sa dá jednoducho odmerať vďaka NPS = Net Promoter Score. Medzi hlavné priority systému patrí najmä rýchlosť vyriešenia problému zákazníka, efektivitu použitých nástrojov, spokojnosť s ponúknutými službami a cenová prístupnosť. Nástroj je určený pre malé a stredné podniky, väčšie spoločnosti či nadnárodné korporácie, ktoré chcú poskytovať špičkový zákaznícky servis a podporu svojim klientom.

MMR – Mobilné miesto riadenia 
Pre MMR bola vyvinutá platforma, ktorá umožní pomocou inteligentných vzdušných monitorovacích prostriedkov, čiže rádiom ovládanej vzducholode a autonómneho pripútaného dronu rýchlo a efektívne získať prehľad a informácie o situácii nad monitorovanou oblasťou. Okrem toho pomáha zvyšovať dosah rádiových sietí. Využijú ho vojenské i nevojenské bezpečnostné zložky (presuny vojsk, prieskum neznámych oblastí, sledovanie požiarov, vyhľadávanie stratených osôb, dodávka liekov do neprístupnej oblasti...), verejný sektor (monitorovanie verejných podujatí, skenovanie poľnohospodárskej výroby, ...) i komerční partneri. 

V kategórii IT PROJEKT roka 2022 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí): 

CyberGame 
Ide o prvú originálnu slovenskú kyberbezpečnostnú CTF hru (Capture the flag – boj o vlajku), vychádzajúcu zo skúsenosti profesionálov. Hra má 10 scenárov s 56 úlohami, pričom úlohy na seba logicky nadväzujú. Zaujímavé sú štyri hracie úrovne. Malvérová analýza vedie hráčov k zisteniu, ako škodlivý kód funguje. Kryptografia a obfuskácia  (zahmlievanie zdrojového kódu) núti hráčov dešifrovať kódované alebo zahmlené informácie. Forenzná analýza ich zasa nabáda hľadať digitálne stopy v nazbieraných dátach. OSINT analýza je analýza otvorených zdrojov a informácii na internete, vedúcich k vlajke. Hra je určená pre programátorov, gamerov, študentov, odborníkov kybernetickej bezpečnosti, učiteľov i širokú verejnosť. 

Informatika s Emilom 
Výučbový softvér pre učiteľov i žiakov škôlok a prvého stupňa. Ide o sériu prostredí, v ktorých žiaci programujú pre robota Emila riešenia rôznych informatických problémov. Momentálne Informatika s Emilom pokrýva celú problematiku programovania pre 3. a 4. ročník základnej školy, Robotika s Emou pokrýva problematiku robotiky pre celý prvý stupeň ZŠ a Informatika s Emilom pre materské školy ponúka propedeutiku k programovaniu pre materské školy. Súčasťou projektu sú aj pracovné zošity pre žiakov a metodické materiály pre pedagógov. Všetky materiály pre programovanie pre 3. ročník existujú aj v anglickej a maďarskej mutácii. V súčasnosti softvér využíva 350 škôl.

Integrovaná zdieľaná a hromadná doprava v meste 
Aplikácia ANTIK SmartWay spája v sebe pomocou integrovaných platieb nákup cestovných lístkov a predplatenie zdieľaných služieb (elektrických kolobežiek, bicyklov či skútrov). Aplikácia a komplexný backhand aplikácie sa spája so systémom kontroly aj pre revízorov a pod. Výhodným rozmiestnením vlastných solárnych nabíjacích staníc v blízkosti zastávok MHD sa nákup lístkov s bonusovými minútami na zdieľané služby stal obľúbenou kombináciou dopravy, kedy sa obyvatelia alebo turisti presúvajú MHD a následne prestúpia napr. na e-kolobežku. Pohyb cestujúcich navyše dokážu mapovať praktické heat-mapy, čo umožňuje e-kolobežky efektívne rozmiestňovať a optimalizovať zóny s obmedzenou rýchlosťou (napr. pre e-kolobežky). Aplikáciu využíva už vyše 30 000 používateľov. 

Kategória IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across, FinStat a Digital Visions. 

Ocenenia IT FIRMA, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2022 budú udelené vo štvrtok 20. októbra 2022 na slávnostnom podujatí IT GALA v Edison Parku na Prievozskej ulici v Bratislave. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu Nextech a portálu nextech.sk.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár