SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IT GALA 2023: užšie nominácie „IT Oskarov“

Technológie
0

Už po dvadsiaty prvý raz zasadla odborná komisia, aby vybrala úspešné osobnosti, spoločnosti a projekty. Každoročne je cieľom zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností i firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku. Komisia zostavila užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia. Kto nakoniec prestížne ocenenie získa, sa dozvieme 19. októbra 2023 na slávnostnom podujatí IT GALA 2023.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2023 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Rastislav Janota (Národný bezpečnostný úrad), Erika Lindauerová (HP Inc.), Marek Mansell (SPy o. z.)  

Rastislav Janota pôsobí od 1. 9. 2023 ako osobitný vyslanec pre kybernetickú bezpečnosť vo Washingtone, D.C., USA. Od roku 2016 bol riaditeľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na Národnom bezpečnostnom úrade. Od roku 2016 je predsedom výboru pre kybernetickú bezpečnosť v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Takisto pôsobí ako člen predstavenstva a člen výkonnej rady v Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). V rokoch 2012 – 2016 bol generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

S jeho menom sa spája prvá reálna slovenská koncepcia rozvoja kybernetickej bezpečnosti z roku 2014 a zaslúžil sa aj o zmeny viacerých zákonov na nastavenie systému a vytvorenie zákona o kybernetickej bezpečnosti v rokoch 2015 – 2016. V rámci témy kybernetickej bezpečnosti aktívne pomáha IT firmám pri tvorbe ich stratégií, ako aj produktov a služieb v tejto oblasti. Vytvoril koncept veľkej hry CYBERGAME.sk v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti je CYBERGAME zrejme najväčšou súťažou tohto typu na svete. Pôsobí ako člen správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti.  

Erika Lindauerová je generálnou riaditeľkou HP pre región strednej a východnej Európy. Do spoločnosti Hewlett-Packard Company nastúpila pred viac ako 25 rokmi a pôsobila na obchodných a manažérskych postoch v oblasti personálnych systémov a tlačových zariadení. Keď sa v roku 2015 firma rozdelila na dve rôzne spoločnosti - HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise – ujala sa pozície generálnej riaditeľky českej a slovenskej pobočky HP Inc., neskôr pribrala aj Maďarsko. V tomto roku sa posunula na ďalšiu nadnárodnú úroveň vedenia a záber si rozšírila o ďalších osem krajín.

HP si pod jej vedením vybudovalo veľmi silnú pozíciu na trhu. Za svoju misiu okrem kultivácie IT prostredia považuje podporu zapojenia žien do IT sektora a podporu ich vzdelávania, a to už od útleho veku. V Česku a Maďarsku podporuje napríklad neziskovú organizáciu Junior Achievement (JA), ktorá organizuje vzdelávacie kurzy HP LIFE pre študentov gymnázií, stredných a vyšších odborných škôl a odborných učilíšť vo veku 16 až 18 rokov a program JA Študentská firma, prostredníctvom ktorého si môžu študenti vyskúšať výzvy podnikania. Do roku 2021 pôsobila v prezídiu a správnej rade ITAS (IT Asociácia Slovenska).

Marek Mansell začal už ako stredoškolák pomáhať pri organizácii konferencie PyCon SK, vďaka ktorej sa šíri osveta o programovacom jazyku Python, o využiteľnosti technológií vo vzdelávaní a otvorene licencovaných zdrojoch. Od novembra 2017 je programovým manažérom SPy, o. z. V roku 2018 založil projekt Učíme s Hardvérom, ktorý sa venuje podpore a vzdelávaniu učiteľov a učiteliek informatiky. Platforma obsahuje autorské videokurzy zamerané na hardvérové projekty. Okrem kurzov pravidelne poskytuje učiteľom podporu pri využívaní hardvérových projektov na vyučovaní prostredníctvom konzultácií, webinárov a workshopov.

V roku 2021 sa umiestnil v rebríčku Forbes 30 pod 30 v oblasti vzdelávania. Je členom ústrednej predmetovej komisie v sekcii Matematika a práca s informáciami, ktorá je súčasťou kurikulárnej reformy. V rokoch 2018 – 2021 sa zapojil do projektu RoboCoop, podporenému z fondu regionálneho rozvoja EÚ, ako lektor školení pre žiakov ZŠ a SŠ a tvorca obsahu školení. Je takisto ambasádorom projektu ENTER, prostredníctvom ktorého Slovak Telekom podporuje digitálne vzdelávanie v slovenských školách. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych konferenciách a spolupracuje na iných vzdelávacích projektoch, ako sú ENTER, Program koordinátorov digitálnych kompetencií a ďalšie, aby čo najviac učiteľov a učiteliek dokázalo vyučovať informatiku kvalitne a prakticky.

V kategórii IT PRODUKT roka 2023 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí): ESET NetProtect / ESET, Mobilná aplikácia EWA / AXON PRO a MotionCam-3D Color / PHOTONEO

ESET NetProtect pomocou aktívneho DNS filtra ochráni všetky zariadenia pripojené v domácej pevnej alebo Wi-Fi sieti. Toto digitálne zabezpečenie je funkčné na akomkoľvek zariadení pripojenom na internet bez ohľadu na využívaný operačný systém. Používatelia môžu spravovať nastavenia ESET NetProtect na zákazníckom portáli, ktorý im umožní aktivovať ochranné filtre, nastavovať rodičovskú kontrolu a mať prehľad o všetkých zablokovaných doménach. ESET NetProtect čerpá z neustále aktualizovanej a robustnej databázy hrozieb spoločnosti ESET, dokáže okamžite rozoznať škodlivé domény a zablokuje prístup ešte pred tým, ako stihnú napáchať škody. Keďže ide o produkt B2B2C, je určený pre dve cieľové skupiny. Prvotnou sú poskytovatelia internetových a telekomunikačných služieb, ktorí si môžu ESET NetProtect implementovať do svojej ponuky. Produkt následne poskytuje ochranu koncovým používateľom, ktorí si službu aktivujú u svojho operátora. Získajú tak kvalitnú ochranu proti malvéru, phishingu či nevhodnému obsahu na internete už na úrovni siete. Ide o jediný produkt kybernetickej bezpečnosti na úrovni DNS technológie zo Slovenska.

Mobilná aplikácia EWA dokáže s 85 – 90 % úspešnosťou detegovať včasné príznaky Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, prípadne iných neurodegeneratívnych ochorení na základe rečového prejavu osôb pomocou technológií umelej inteligencie. Technologicky je celé riešenie postavené na cloude a pozostáva z 12 serverových komponentov, ktoré spracúvajú údaje z mobilných zariadení. Cieľovou skupinou sú ľudia nad 50 rokov, ktorých materinskou rečou je slovenčina. Aplikácia je verejne dostupná od konca augusta 2023 v Google Play Store a zatiaľ ju využilo približne 300 ľudí. Na skorú detekciu príznakov neurodegeneratívnych chorôb neexistuje okrem aplikácie EWA zatiaľ alternatíva, ktorú by mohol bežný človek použiť bez pomoci odborného medicínskeho pracovníka.  Je to jediná aplikácia svojho druhu na svete. Konkurencia v zahraničí má podobné produkty iba vo fáze výskumu a vývoja.

MotionCam-3D Color je unikátna farebná 3D kamera na skenovanie 3D scén v pokoji aj v pohybe. Funguje na základe patentovanej technológie tzv. paralelného štruktúrovaného svetla (Parallel Structured Light technology), ktorá ako jediná na svete umožňuje 3D skenovanie scén v pohybe vo vysokej kvalite, bez rozmazania alebo deformovania 3D obrazu. Umožňuje snímanie objektov pohybujúcich sa rýchlosťou až 144 km/h, pričom poskytuje rozlíšenie mračna bodov 0,9 Mpx a presnosť 300 – 1250 μm v závislosti od konkrétneho modelu. MotionCam-3D Color poskytuje nepretržitý tok vysokokvalitných, farebných 3D dát, čím otvára úplne nové možnosti automatizácie vo všetkých priemyselných odvetviach. Je určená pre spoločnosti, ktoré chcú automatizovať a zlepšovať svoje výrobné a iné procesy, primárne pre sektory ako výroba, inšpekcia a kontrola kvality, AI, VR a AR, automobilový priemysel, potravinárstvo, logistika a pod. Aplikačné možnosti siahajú od náročných aplikácií využívajúcich AI, rozhodovacích a vizualizačných úloh, VR a AR až po tvorbu 3D modelov pre metaverzum a digitálny twinning. V kombinácii s unikátnym softvérom Photoneo 3D Instant Meshing kamera umožňuje plne automatizované vytváranie 3D modelov v reálnom čase.

V kategórii IT PROJEKT roka 2023 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

1. pevný internet 5. generácie 10 Gbit/s na Slovensku / ANTIK Telecom, Aplikácia Omama / Accenture a Súdni pracovníci na súdoch SR / essential data

Antik Telecom prináša ako prvá slovenská spoločnosť pevný internet 5. generácie 10 Gbit/s. Cieľom projektu je modernizácia spoločnosti a rozvoj náročnejších služieb využívajúcich vysoké prenosové rýchlosti optického pripojenia. Určený je pre domácnosti, firmy, organizácie (školy, nemocnice, zábavný priemysel). Projekt znamená výrazný krok dopredu, ktorý otvára nové možnosti využívania internetového pripojenia na čoraz náročnejšie operácie s vyššou pridanou hodnotou. Už dnes sú reálne pripojení zákazníci v Bratislave a Košiciach. Medzi služby projektu patria symetrický upstream a downstream 10 Gb/s, prémiový internetový zážitok, Cloud VR 360, Multiscreen 4K, Wi-Fi 6 – bez káblov, a predsa rýchlosťou aj 1 Gbit/s.

Aplikácia OMAMA je IT riešenie vyvinuté pre potreby organizácie Cesta von. Je kľúčovým nástrojom na efektívne fungovanie a riadenie programu OMAMA, ktorý inovatívne adresuje pomoc ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít s cieľom umožniť im vymaniť sa z chudoby. V programe OMAMA ženy z týchto komunít pracujú s deťmi v rodinách s cieľom zlepšiť ich pripravenosť na škôlku a školu. Firma Accenture aplikáciu vyvinula a naďalej realizuje jej rozšírenia, údržbu a podporu na báze pro bono nepretržite od roku 2019, ako súčasť svojich aktivít s pozitívnym sociálnym dosahom. V uplynulom roku bol v rámci aplikácie nasadený významný balík rozšírení, ktorý predstavuje zásadný posun vo funkčnosti aplikácie. Aplikácia zefektívnila zber dát o činnosti omám s podrobnými prehľadmi o aktivitách realizovaných s deťmi a súvisiacu evidenčnú administratívu. Poskytuje prehľadnú evidenciu o všetkých účastníkoch programu, ich zapojení a výsledkoch. Funkčnosť a používateľské rozhranie aplikácie umožňujú jednoduché ovládanie, zodpovedajúce úrovni digitálnych zručností omám. V uplynulom roku bola vytvorená v súvislosti s rozšírením pôsobenia projektu do Českej republiky aj česká verzia aplikácie a predpokladá sa rozširovanie do ďalších krajín.

Projekt s názvom Anonymizácia osobných údajov v súdnych rozhodnutiach pomocou AI má za cieľ zrýchliť proces anonymizácie súdnych spisov, znížiť počet nesprávne anonymizovaných údajov a únikov citlivých údajov, zjednotiť pravidlá a spôsob anonymizácie, vyťažiť informácie na ďalšie účely, umožniť anotáciu údajov v dokumente, redukovať pracovnú záťaž a zrýchliť vybavenie súdneho spisu súdnym pracovníkom, vytvoriť poloautomatickú službu (AI/NLP + človek) na anonymizáciu dokumentov súdnych rozhodnutí s ľahko použiteľným používateľským rozhraním rozšírením modulu Integračnej platformy (BAI IP). Ide o unikátne hybridné riešenie kombinujúce technológie NLP na spracovanie textu, automatickú anonymizáciu osobných údajov pomocou AI a manuálnu verifikáciu. Prostredníctvom technológií NLP možno segmentovať importovaný dokument na jednotlivé časti. Pomocou slovníkov, pravidiel a natrénovaného modelu umelá inteligencia označí entity na anonymizáciu a extrakciu. Aplikácia následne umožňuje rýchlu anotáciu dokumentu používateľom a obsahuje nástroje na vytvorenie trénovacej množiny pre umelú inteligenciu. Projekt je určený pre súdnych pracovníkov na súdoch Slovenskej republiky. Vďaka nemu aktuálne trvá spracovanie dokumentu súdnym pracovníkom priemerne 5 minút oproti niekoľkým desiatkam minút v čase pred nasadením aplikácie do prevádzky. Sekundárnym benefitom je možnosť vyťažiť informácie ako právne predpisy, resp. ďalšie informácie.

O víťazných nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Ivan Kopáčik (ISACA), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Filip Hanker (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners/robime.it) Ján Lunter (KInIT) a Martin Drobný (NEXTECH).

Kategória IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across, FinStat a Digital Visions. 

V kategórii IT FIRMA roka 2023 sa do užšej nominácie dostali spoločnosti (v abecednom poradí):

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s. r. o., Hyperia, s. r. o. a Profesia, spol. s r. o.

Do rebríčka IT firma roka sú zaradené spoločnosti, ktoré v registri účtovných uzávierok zverejnili uzávierku za rok 2022 najneskôr do 15. augusta 2023. Firmy sa hodnotia na základe výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z uvedených ukazovateľov môže hodnotená firma dostať 1 až 100 bodov. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Kľúčová podmienka na zaradenie do rebríčka IT firma roka je orientácia firmy na odvetvie informačných a telekomunikačných technológií. Toto zameranie musí byť hlavným predmetom jej podnikateľskej činnosti.

Ocenenia IT FIRMA, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2023 budú udelené vo štvrtok, 19. októbra 2023, na slávnostnom podujatí IT GALA v Edison Parku na Prievozskej ulici v Bratislave. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu Nextech a portálu nextech.sk.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať