SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

IT Pro: OpenDaylight a FD.io pre open source SDN

0
Software-defined networking (SDN) alebo softvérovo definované siete už nie sú žiadna novinka. V tomto článku sa v krátkosti pozrieme na to, čo je cieľom SDN a ako môžeme využiť existujúci open source softvér v rámci riešení SDN. Čo je cieľom SDN Hlavný cieľ softvérovo definovaných sietí je (čiastočné) oddelenie riadiacej vrstvy (Control plane) od sieťovej infraštruktúry (Data/Forwarding plane). Čiže preniesť zodpovednosť za riadenie a konfiguráciu sieťových prvkov na centrálny komponent, nazývaný SDN kontrolér. V tradičných architektúrach je riadiaca vrstva priamou súčasťou infraštruktúry, a teda je distribuovaná na všetkých zariadeniach. Vďaka oddeleniu týchto vrstiev v architektúre SDN sa: - zjednoduší a zrýchli riadenie sieťovej infraštruktúry, keďže netreba spravovať každé zariadenie samostatne - umožní centrálne riadenie siete na základe rôznych požiadaviek - zlepší viditeľnosť a monitorovanie sieťovej infraštruktúry SDN != kontrolér Na nasledujúcom diagrame je kontrolér znázor ... Zobrazit Galériu

Martin Šuňal (FRINX, s. r. o.), Maroš Maršálek (FRINX, s. r. o.)

Všetky autorove články
startup OpenDaylight FRINX