SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

UK a STU predložili kľúčový projekt, ktorý má ambíciu udržať doma talentovaných študentov

0
Najväčšie slovenské univerzity spájajú sily. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave predložili projekt, ktorý má ambíciu udržať doma talentovaných študentov a pritiahnuť na Slovensko mladých vedcov zo zahraničia. Spoločné laboratóriá, spoločné výskumné tímy, spoločné študijné programy pre najlepších študentov. To je projekt ACCORD (Advancing university Capacity and COmpetence in Research, Development and innovation/ Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách). Projekt je súčasťou finančného plánu Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý schválila vláda SR a Európska komisia. Univerzity spoločne predložili štúdiu uskutočniteľnosti projektu s takmer desiatkou analýz Európskej komisii prostredníctvom agentúry JASPERS a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt podlieha ešte schváleniu Európskou komisiou v Bruseli. JASPERS univerzity spolupracovali už pri príprave projektu. JASPERS (spája odborníkov E ...

Slovenská technická univerzita

Všetky autorove články
skolstvo projekt

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať