SAMSUNG_092023 Advertisement SAMSUNG_092023 Advertisement SAMSUNG_092023 Advertisement

IT konferencia Cisco EXPO sa venovala BYOD, mobilite, virtualizácii a bezpečnosti

0
V priebehu dvoch rokov bude mať každý zamestnanec pracujúci v kancelárii v priemere 3 pripojené zariadenia, niektoré firemné a iné osobné. Všetky tieto zariadenia budú chcieť zamestnanci používať aj pri práci. Aktuálny trend BYOD (Bring Your Own Device) poukazuje na značný nárast súkromných zariadení, ktoré sa budú prihlasovať do korporátnych sietí a mení moderné pracovné prostredie. BYOD je odpoveďou na požiadavky generácie mladých ľudí, pre ktorých je dnes mobilita a internet prvoradý. „66 % študentov považuje svoje mobilné zariadenie za najdôležitejšiu technológiu v ich živote," prezentuje Roman Janovič, technický riaditeľ spoločnosti Cisco EXPO, výsledky štúdie Cisco Connected World Technology Report. Prieskum taktiež preukázal, že 62 % mladých ľudí si myslí, že nepotrebuje byť fyzicky v práci, aby boli produktívni a dvaja z troch opýtaných preferujú flexibilitu pred peniazmi. Práve mladá generácia vytvára tlak na zmenu pracovného prostredia, čo si uvedomujú aj spoločnosti. „Viac a ...