SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Inovatívna výroba čistého vodíka zmení budúcnosť dopravy

1

Vedecký objav v oblasti čistej energie z Južnej Kórey využíva súbor prvkov a zlúčenín na výrobu vodíka bez fosílnych palív. Výsledok by mohol zmeniť situáciu v sektore dopravy. A nielen v ňom. Odborníci z Kórejského inštitútu pre energetický výskum (Korea Institute of Energy Research – KIER) dospeli k produktu čiastočne redukciou amoniaku na jeho základné prvky: vodík a dusík. Inovácia využíva na rozklad amoniaku teplotu približne 600 stupňov Celzia.

Na odstránenie potreby fosílnych palív tím používa ruténium a kovovú platinu ako „katalyzátor“ počas procesu nazývaného adsorpcia s kolísaním tlaku. Ide o komplexnú zmes prvkov, zlúčenín a technológií, ktoré dokážu vytvoriť vysoké teploty a v konečnom dôsledku vodíkové palivo. Aké sú rozdiely medzi konvenčnou metódou a procesom KIER? Jednoducho povedané, bežná technika využíva zemný plyn na pomoc pri výrobe tepla, pričom vypúšťa znečistenie do ovzdušia.

Kórejská metóda nevyužíva fosílne palivá, pretože odborníci dokážu vytvoriť vysoké teploty pomocou zmesi prvkov. Dodatočný plyn (zmes vodíka a dusíka), ktorý vzniká počas prevádzky, sa vracia späť do výroby, aby sa udržalo spaľovanie potrebné na redukciu amoniaku. Reaktor je umiestnený vo štvorcovom kovovom ráme, ktorý je naplnený rúrkami, hadicami a meracími prístrojmi a obsahuje niekoľko valcov veľkosti bojlera na horúcu vodu.

Najväčšou novinkou je vylúčenie fosílnych palív z procesu, čo vedie k vytvoreniu vodíkového paliva bez emisií oxidu uhličitého, ktoré otepľujú planétu. Podľa vedúceho výskumu KIER Junga Unha boli výsledky pôsobivé – „vodík s vysokou čistotou viac ako 99,97 %“. Produkt by mohol napájať palivové články pre vodíkové elektrické vozidlá. Navyše amoniak môže byť nákladovo efektívnym stavom, v ktorom sa prepravuje a skladuje palivový prvok čiže vodík. Ten sa potom podľa tímu môže v prípade potreby z amoniaku redukovať pomocou čistého procesu KIER.

Vodík už poháňa vlaky, lietadlá, vozidlá a lode ako súčasť inovácií, ktoré menia spôsob cestovania. Keďže sa však na výrobu veľkej časti v súčasnosti používaného vodíkového paliva často využíva zemný plyn, v procese sa nedá vyhnúť znečisteniu. Odborníci aj v iných krajinách vyvíjajú čistejšie spôsoby výroby tohto zdroja energie, a to aj pomocou slnečného svetla. Napríklad vedci v Cambridgei vynašli umelé listy na výrobu čerstvej vody a vodíka.  

Zdroj: thecooldown.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

A cena? reakcia na: Inovatívna výroba čistého vodíka zmení budúcnosť dopravy

24.3.2024 12:03
Zaujímala by ma cena tej močoviny použitej na výrobu tohoto ekologicky najzelenejšieho vodíku, a hlavne spôsob jej prípravy.

Hlavne s porovnaním ceny adBlue používaného ako povinné aditívum do dízlov. A v kombinácii s odpadovým produktom ktorý bežne produkujú živočíšne ľadviny.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať