SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

IoT elektronika a robotika: kompaktný osciloskop DSO Nano

0

Osciloskop umožňuje sledovanie priebehu signálov názorne v grafickej podobe, čo je pri oživovaní, prípadne opravách rôznych elektronických zariadení veľmi užitočné, niekedy až nenahraditeľné. DSO Nano od firmy Seedstudio je kompaktný jednokanálový pamäťový osciloskop napájaný s interného akumulátora s farebným displejom a jednoduchým ovládaním. Možnosti osciloskopu sú názorne ukázané vo videu 

Kompaktný osciloskop s rozmermi 105 x 53 x 8mm má farebný displej s rozlíšením 320 x 240 pixelov a využíva mikrokontrolér ARM Cortex-M3.

Osciloskop je jednokanálový, zobrazuje signály do 200 kHz, citlivosť 10 mV/dielik až 5 V/dielik, má režimy AUTO, NORMAL, SINGLE, funkciu HOLD a spúšťanie nábežnou alebo zostupnou hranou, Vstup má impedanciu 0,5 MΩ. Maximálne vstupné napätie je 50 V. Časová základňa sa dá nastaviť v rozsahu 1 μs/dielik až 2 s/dielik. Parametre sa nastavujú pomocou tlačidiel. Osciloskop má zabudovaný kalibračný zdroj obdĺžnikového signálu s frekvenciou 10 Hz – 1 MHz. Implicitne je nastavený na 1 kHz. Vstupný signál sa privádza na 3,5 mm Jack konektor. V balení sú dva káble, jeden s háčikmi, druhý s pinmi. Osciloskop je koncipovaný ako Open hardware, takže k dispozícii je schéma zapojenia aj zdrojový kód softvéru pre procesor STM32F103. K dispozícii sú aj rôzne alternatívne verzie firmvéru.

Test pomocou generátora signálu

Osciloskop SDO Nano V3 má internú pamäť s kapacitou 2 MB, do ktorej sa dajú ukladať snímky obrazovky aj navzorkovaný signál, vrátane formátu csv (comma separated values), čiže hodnoty oddelené čiarkou. Tento súbor sa dá otvoriť v programe Excel.  

Digitálne osciloskopy vzorkujú vstupný signál pomocou analógovo-digitálneho prevodníka a následne ho zobrazujú na displeji. Prívlastok pamäťový znamená, že osciloskop má aj pamäť na uloženie priebehu signálu za určitý čas. Osciloskop dokáže graficky formou 2D grafu zobraziť zmeny napätia signálu v priebehu času pričom os x predstavuje čas a os y napätie. Moderné digitálne osciloskopy taktiež zobrazujú hodnotu amplitúdy a frekvencie aj v numerickej podobe. Treba rozlišovať frekvenciu, čiže počet opakovaní tvaru vlny za sekundu a periódu, ktorá udáva čas ktorý trvá každý opakujúci sa priebeh. Osciloskop umožňuje merať aj parameter „duty“, čo je pomer, ako dlho je signál pozitívny a negatívny v každej perióde.

Ak je sonda osciloskopu nepripojená, zobrazuje sa na displeji rovná čiara. Je to dobrá príležitosť na nastavenie vertikálnej polohy stopy, napríklad do stredu. Po pripojení k signálu sa začne zobrazovať jeho priebeh. Aby bol zobrazený signál zobrazený názorne, treba upraviť mierku zobrazovania v obidvoch osiach. V osi Y nastavujeme vertikálne zosilnenie vo Voltoch na dielik tak, aby tvar vlny čo najlepšie vypĺňal vertikálnu rovinu.

V osi X nastavujeme časovú základňu v zlomoch sekundy na dielik. Osciloskop umožňuje aj ďalšie nastavenia, napríklad úroveň spúšťania, ktoré umožnia stabilizovať a  zobraziť opakujúci sa priebeh. Indikátor úrovne spúšťania sa zobrazuje ako vodorovná zelená čiara. Z technického hľadiska nastavujete úroveň, v ktorej sa začne skenovanie krivky. Ak je čiara indikujúca úroveň spúšťania vyššie ako najvyšší vrchol krivky signálu, zobrazenie stane nestabilným. Pomocou vodorovných a zvislých dvojíc kurzorových čiar môžete merať amplitúdu aj dĺžku periódy. 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Osciloskop DSO nano

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať