CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

IoT prakticky - programovanie Raspberry Pi v Pythone 6: 1-Wire zbernica

Mikrokontroléry
1
Mini seriál je zameraný na obsluhu hardvéru pripojeného na dosku Raspberry PI. V tejto časti na praktických príkladoch ukážeme možnosti komunikácie pomocou zbernice 1-Wire.  Príklady sú v vo videu Zbernica 1-Wire má jedno zariadenie master a jedno, alebo viac zariadení slave, ktoré sú buď ovládané, alebo sa z nich čítajú údaje. Všetky zariadenia sú pripojené paralelne na spoločný dátový vodič a na spoločnú zem. Na pripojenie stačia dva vodiče, keďže pripojené zariadenia je možné napájať cez dátový vodič, ale vo väčšine prípadov sa používa aj tretí, napájací vodič. Prenosová rýchlosť je: 15,4 kb/s v štandardnom režime, alebo až 125kb/s v režime  Overdrive. Každé pripojené zariadenie má 64 bitový unikátny identifikátor. Na prenos údajov sa využíva rôzna šírka impulzov na dá ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články