SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT prakticky: Mikrokontrolér ATtiny – pripojenie displeja

Mikrokontroléry
1
V predchádzajúcej časti sme ukázali ako pomocou Arduina, alebo USBasp programátora naprogramovať mikrokontrolér. ATtiny45, alebo ATtiny85. Vo voľnom pokračovaní ukážeme čítanie analógových hodnôt a zobrazovanie informáciína alfanumerickom LCD displeji. Príklady sú vo videu:  Mikrokontroléry ATtiny45 a ATtiny85 sa líšia od seba len kapacitou pamäti flash pre program. ATtiny 45 má 4 kB a Attiny85 má 8 kB.   Pripomenieme popis pinov: Pripojenie alfanumerického LCD displeja  Znakové displeje umožňujú zobraziť rôzne dlhý text v jednom, alebo viacerých riadkoch.  Displeje sú k dispozícii v konfigurácii 8x1, čiže 8 znakov v jednom riadku až po 40 x 4. Programové ovládanie týchto displejov je pomerne jednoduché. Nastavíte kurzor na miesto kde chcete mať znak, alebo začiatok ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
ATTiny arduino ATTiny85 ATtiny45 LCD displej