SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Jednoduché zálohovanie počítačov a serverov na NAS Synology

Bezpečnosť
0

Pravidelné zálohovanie údajov je rovnako dôležité pre firmy všetkých veľkostí vrátane malých rodinných firiem, či freelancerov. Jedným z riešení je zálohovanie na NAS, čiže Network Attached Storage. V článku a sprievodnom videu ukážeme zálohovanie na NAS od Synology s využitím balíka Synology Active Backup for Business (Synology ABB). Tento balík je bezplatný, takže jednoduché spoľahlivé a bezpečné riešenie pre zálohovanie počítačov, či už fyzických, alebo virtuálnych získate za cenu hardvéru. K dispozícii je aj Active Backup for Office 365 a Active Backup for Google Workspace

Vo videu je návod krok za krokom ako zálohovať a naplánovať pravidelné zálohy pomocou balíka Synology ABB.

NAS sú inteligentné zariadenia na ukladanie údajov, ktoré popri ukladaní a zdieľaní dát umožňujú aj ich bezpečné zálohovanie a zrkadlenie, streamovanie multimédií a veľa ďalších pokročilých funkcií. Zariadenia tohto typu majú šachty na viac diskov, takže údaje sa ukladajú redundantne a v prípade poruchy niektorého z diskov nedôjde k ich strate. Výkonný viacjadrový procesor s dostatočne veľkou vyrovnávacou pamäťou RAM zabezpečuje vysokú rýchlosť prenosu údajov, beh aplikácií či streamovanie a ukladanie záznamu z bezpečnostných kamier. Hardvér aj operačný systém moderných NAS je prispôsobený na jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu, ktorú zvládnu aj ľudia z firiem podnikajúcich mimo IT. K údajom sa dá pristupovať nielen v rámci firemnej siete, ale aj cez internet, samozrejme, prístupy pre oprávnené osoby treba správne nakonfigurovať a zabezpečiť.

Zariadenia NAS od Synology využívajú operačný systém DSM čiže Disk Station Manager, aktuálne vo verzii 7.1. Výhodou je intuitívne používateľské rozhranie pripomínajúce klasické operačné systémy. NAS pre firmu by mal mať viac pozícií na disky, minimálne 4 alebo 6. Počet šácht, do ktorých sa inštalujú disky, v praxi určuje nielen maximálnu úložnú kapacitu, ale aj možnosti zrkadlení. Pri plánovaní konfigurácie diskov vám pomôže užitočný grafický nástroj Kalkulačka RAID, ktorú nájdete na stránkach Synology.

Kľúčom k zabezpečeniu dostupnosti údajov a služieb je správne nastavené zálohovanie. Nastavovanie pre jednotlivé počítače, obzvlášť v heterogénnom prostredí využívajúcom zariadenia rôznych platforiem, by bolo prácne a neefektívne. Inteligentné zálohovanie je centralizované a automatizované, vykonáva sa podľa vopred nastavených plánov a politík. Balíček Active Backup for Business (ABB), ktorý môžete nainštalovať do operačného systému DSM, vám umožní centralizovanú správu úloh zálohovania fyzických a virtuálnych prostredí. V praxi to znamená zálohovanie a zabezpečenie neustálej dostupnosti údajov a služieb pre zariadenia s operačnými systémami Windows aj Linux a takisto virtuálnych počítačov využívajúcich riešenia VMware aj Hyper-V. V prípade úloh pre fyzické zariadenia, musia byť k NAS pripojené cez Synology Active Backup for Business Agent.

Plánované zálohovanie môžete nastaviť podľa času, buď na vytvorenie každodennej zálohy, alebo zálohovanie v určité dni, v obidvoch prípadoch v takom čase, keď sa nezníži výkon systému, najčastejšie v noci. Prípadne môžete nastaviť zálohovanie vtedy, ak nastane definovaná udalosť, napríklad zamknutie obrazovky, odhlásenie používateľa či zapnutie zariadenia. Samozrejme, môžete využiť aj jednorazové ručné zálohovanie. Konfiguráciu zálohovania zefektívňuje nastavenie s využitím šablón umožňujúcich rovnaké nastavenie zálohovania pre viac zariadení. Správcovia môžu zálohovanie nasadiť a nakonfigurovať cez centralizovanú konzolu správcu. ABB je upgradovaná verzia služby Active Backup for Server, takže úlohy zálohovania vytvorené v tejto službe zostanú zachované. Službu ABB môžete využiť aj v prípade, ak počítače pracovníkov či podnikové servery nie sú pripojené k internetu. Samozrejmosť je možnosť sledovania priebehu úloh zálohovania a správca dostane upozornenie na prípadné problémy e-mailom, takže je informovaný o aktuálnom stave zálohovania aj bez prihlásenia sa do NAS. Ak umožníte zamestnancom prístup k portálu služby Active Backup for Business, budú si môcť samoobslužne obnoviť súbory a zložky, ktoré potrebujú. V prípade havárie môžu byť údaje okamžite obnovené, aby sa zaistila kontinuita IT podpory biznisu.

ABB umožňuje spravovať všetky úlohy zálohovania a poskytuje viac možností obnovy vrátane úrovne súboru, hardvéru či Instant Restore, ktorá minimalizuje dobu zotavenia po prípadnej poruche alebo incidente. Zálohované údaje môžete zabezpečiť pred únikom alebo fyzickou krádežou šifrovaním algoritmom AES-256, samozrejme, s dostatočne silným heslom. Efektívne ukladanie údajov s využitím prírastkového zálohovania a zálohovanie viacerých systémov technológiou deduplikácie pomôže znížiť celkový objem zálohovaných údajov o viac ako 50 %. Deduplikácia funguje nielen medzi zariadeniami rovnakej platformy, ale aj medzi platformami. Sledovanie zmien blokov (CBT) skopíruje len rozdiel medzi predchádzajúcou a novou zálohou. Image Backup zálohuje kompletné obrazy systémov a z takýchto záloh je v prípade hardvérovej chyby či iného incidentu, napríklad zašifrovania údajov ransomvérom, schopný obnoviť kompletný systém.

Medzi kľúčové funkcie služby Active Backup for Business patrí ochrana údajov a procesov v počítačoch a serveroch. V závislosti od scenára môžu používatelia z portálu na obnovenie obnoviť jeden súbor či celý systém, prípadne priamym spustením snímok zálohy v nástroji Virtual Machine Manager načítať dáta aplikácie a zabezpečiť ich dostupnosť. Používatelia môžu chrániť procesy virtuálnych počítačov na platformách VMware vSphere aj Hyper-V bez agenta. Hypervízory podporujú niekoľko spôsobov obnovenia, napríklad obnovenie jednotlivého súboru, okamžité obnovenie virtuálneho počítača, kedy sa hypervízor pripojí k údajom v NAS a spustí sa virtuálny počítač s týmito údajmi, prípadne, úplné obnovenie virtuálneho počítača a spustenie v aplikácii Synology VMM. Dobre nastavené zálohovanie poskytuje aj možnosť obnovenia po ransomvérovom útoku. Údaje zašifrované ransomvérom operatívne obnovíte zo záloh. Samozrejme, pred obnovením treba počítače vyčistiť od škodlivého kódu.

Synology odporúča využívať Active Backup for Business podľa stratégie zálohovania 3-2-1, teda 3 kópie, 2 médiá úložiska, z toho 1 v inej lokalite.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
NAS Synology Synology Active Backup for Business zalohovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať