SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Kedy sa moderné, digitálne a konkurencieschopné slovensko stane realitou?

Tlačové správy
0

Podľa najnovších dát z roku 2023 je Slovensko na 53. priečke svetového rebríčka konkurencieschopnosti zo 64 hodnotených krajín[1] a v globálnom inovačnom rebríčku sa umiestnilo na 29. z 39. miest európskych krajín.[2] Rovnako tak podľa rebríčka digitálnej ekonomiky DESI 2022 sme sa umiestnili na 23. mieste z 27 krajín EÚ.[3] V miere využívania pokročilých digitálnych technológií, podiele IKT odborníkov a ďalších digitálnych oblastiach zaostávame za priemerom EÚ. Máme druhý najväčší podiel študentov študujúcich v zahraničí v rámci EÚ a navyše, podľa OECD, je až 60% pracovných miest na Slovensku ohrozených automatizáciou.[4]

Tieto štatistiky jasne poukazujú na potrebu zamerať sa na modernizáciu krajiny, posilnenie digitálnej ekonomiky a zvýšenie investícií do inovácií. Napriek tomu sú témy digitalizácie a inovácií v predvolebnom priestore prehliadané a často nie sú ani súčasťou volebných programov politických strán.

“Keďže sa v SAPIE dlhodobo venujeme témam digitalizácie a inovácií, vidíme, že Slovensko nenapreduje dostatočne rýchlo v porovnaní s inými krajinami. Firmy si taktiež nie vždy uvedomujú, že digitalizácia sa neudeje zo dňa na deň, ale súvisí so strategickým rozvojom danej firmy a je potrebné jej prínosy hodnotiť z dlhodobého hľadiska. Aj preto je naším cieľom pokračovať v popularizácii týchto tém, pomáhať firmám s konkrétnymi aktivitami, ako sú tréningy, školenia, mentoring, ale aj pomáhať podnikom adresne smerovať ich požiadavky k štátu a verejným inštitúciám,” hovorí Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE - Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku.

SAMSUNG 042024 Advertisement

V reakcii na túto situáciu Americká obchodná komora v SR a SAPIE spoločne pripravili súbor odporúčanínávrhov pre budúcu vládu. Tieto odporúčania sa sústreďujú na kľúčové oblasti, ako sú digitálne zručnosti, celoživotné vzdelávanie, efektívnejšie elektronické služby štátu, znižovanie administratívnej záťaže pre podnikateľov či podpora digitalizácie malých a stredných podnikov. Dnes svoje odporúčania komunikovali na spoločnej diskusii so zástupcami politických strán.

Prítomní zástupcovia podnikateľskej a inovačnej komunity sa zhodli na dôležitosti medzisektorovej spolupráce a komunikácie. Táto spolupráca je nevyhnutná pre zachovanie kontinuity a tvorbu efektívnejších verejných politík, ktoré podporujú digitalizáciu a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Zástupcovia sú odhodlaní dlhodobo a v maximálnej možnej miere prispievať k tomuto procesu a v tejto súvislosti dôrazne apelujú na politické strany, ktoré sa o pár týždňov budú uchádzať o priazeň voličov vo voľbách, aby v ich plánoch a prioritách, vrátane programového vyhlásenia vlády, jasne vyzdvihli podporu digitalizácie ekonomiky, inovácií, lákanie a rozvoj talentu.

Americká obchodná komora v SR sa v spolupráci s partnermi, a to aj na základe diskusií so zástupcami verejnej správy, zamestnávateľských združení a inovačného ekosystému a záverov predvolebných diskusií, rozhodla pripraviť zoznam potrebných opatrení vo ôsmich kľúčových oblastiach.

Martin Maštalír, predseda digitálneho výboru Americkej obchodnej komory v SR k téme hovorí: „Digitalizácia a inovácie sú pre Slovensko kľúčové, nakoľko v posledných rokoch objektívne zaostávame za ostatnými krajinami EÚ. Uvedené priority sú spoločne so zvýšením úrovne digitálnych zručností kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska. Preto žiadame zástupcov politických strán, aby využili už existujúce stratégie a plány, ktoré sú v súlade s cieľmi Európskej únie a zamerali sa primárne na ich exekúciu a efektívnejšie čerpanie dostupných fondov. Je nevyhnutná profesionalizácia verejných inštitúcií, medzisektorový a medzirezortný dialóg a transparentnosť. Na záver chcem zdôrazniť potrebu kontinuity. Digitalizácia krajiny je kontinuálny proces a prekračuje rámec volebného obdobia, preto je nevyhnutné pokračovať a nie začínať vždy od začiatku. Je dôležité, aby vláda a spoločnosť ako celok prejavili úprimný záujem a odhodlanie zvládnuť tieto výzvy.”

Ak Slovensku ako krajine, nám občanom, ako aj predstaviteľom politických strán, ktoré sa uchádzajú o mandát v nadchádzajúcich voľbách, skutočne záleží na tom, aby sme nezaostávali za krajinami EÚ a udržali si konkurencieschopnosť, digitálna transformácia a digitálne zručnosti musia byť prioritnou témou s jasne zadefinovanými cieľmi a dlhodobou víziou pre Slovensko, nad rámec štvorročného vládneho cyklu.
 

Americká obchodná komora

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať