Konečne začíname chápať šiesty zmysel – propriocepciu

0

Šiesty zmysel, často opomínaný popri svojich piatich známejších náprotivkoch, je zmysel pre polohu tela v priestore, od ktorého závisí naša schopnosť vykonávať koordinované pohyby. Vedci teraz opísali gény podporujúce šiesty zmysel – propriocepciu – v novej štúdii na myšiach. Propriocepcia na rozdiel od zmyslov ako zrak, sluch, čuch, chuť a hmat je úplne nevedomá. Možno si ju neuvedomujeme, ale je rovnako dôležitá ako ostatné zmysly. Ľudia bez tejto schopnosti nemôžu vykonávať koordinované pohyby, ako je hádzanie lopty alebo koordinácia pohybov hlavy a rúk pri jedle alebo pití.

Úlohou priopriocepcie je zhromažďovať informácie zo svalov a kĺbov o našich pohyboch, našom držaní tela a polohe v priestore a potom ich odovzdať nášmu centrálnemu nervovému systému. To umožňuje centrálnemu nervovému systému posielať správne signály cez motorické neuróny do svalov, aby sme mohli vykonávať špecifický pohyb. Propriocepcia sa realizuje komplexným komunikačným systémom zahŕňajúcim neuróny vo svaloch a kĺboch, ktoré prenášajú informácie o svalovom natiahnutí a napätí späť do proprioceptívnych senzorických neurónov (pSN) umiestnených v dorzálnych koreňových gangliách miechy.

Nová štúdia identifikovala gény, ktoré sa podieľajú na funkcii týchto pSN u myší, a vrhla trochu svetla na presné neurónové spojenia, ktoré umožňujú propriocepciu. Tím začal hľadaním molekulárnych markerov, ktoré rozlišujú pSN podľa typu svalu, ktorý inervujú: chrbtové, brušné alebo končatinové. Našli charakteristické gény pre pSN spojené s každou svalovou skupinou. Ukázalo sa takisto, že tieto gény sú aktívne už v embryonálnom štádiu a zostávajú aktívne nejaký čas po narodení. To znamená, že fixné genetické programy určujú, aký typ svalu bude pSN inervovať.

Mimoriadne dôležité sú gény, ktoré kódujú efrín a ich receptory, zistili vedci. Tieto proteíny hrajú dôležitú úlohu vo vyvíjajúcom sa nervovom systéme a pomáhajú viesť novovytvorené nervové vlákna k ich cieľu. Tieto zistenia poslúžia ako odrazový mostík pre budúci výskum propriocepcie, ktorý raz môže pomôcť pacientom napríklad s poranením miechy. Štúdia je publikovaná v časopise Nature Communications.

Zdroj: iflscience.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať