SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Kovový vodík môže spôsobiť revolúciu v doprave aj energetike

3
Kovový vodík je potenciálne zázračná látka, o ktorej prvýkrát hovorili Eugene Wigner a Hillard Bell Huntington už v roku 1935, no doposiaľ zostala čírou teóriou. Teraz harvardskí vedci Isaac Silvera a Ranga Dias vytvorili metalický vodík tak, že stlačili vzorku vodíka pod extrémnym tlakom, aký doteraz na Zemi nebol dosiahnutý, dokonca bol vyšší ako tlak, ktorý existuje v strede planéty. Vytvorili ho pomocou syntetického diamantu, ktorým transformovali pevný molekulárny vodík na atómový vodík, čo je kov. Tento výsledok je dôležitý, pretože kovový vodík môže pri izbovej teplote fungovať ako supravodič. Navyše sa predpokladá, že materiál zostane v kovovom stave aj po odstránení tlaku. Výskumná práca bola opísaná v článku publikovanom v časopise Science. Supravodič, ktorý môže byť stabilný pri izbovej teplote, je mimoriadne dôležitý. Doslova by mohol zmeniť svet, ako ho poznáme, a priniesť novú éru technologických objavov. Napríklad by umožnil magnetickú levitáciu vysokorýchlostných vlak ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať