ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Kvantový radar dokáže identifikovať typ lietadla, ale aj preskenovať ľudské tkanivá

0
Tím vedcov z rakúskeho Inštitútu vedy a technológie pod vedením Shabira Barzanjeha využil kvantovo prepojené (entanglované) mikrovlny na vytvorenie prvého kvantového radaru na svete. Ich zariadenie dokáže detegovať objekty na diaľku iba pomocou niekoľkých fotónov, takže emituje len málo zistiteľného elektromagnetického žiarenia. Otvára tak vyhliadky na vytvorenie skrytých (stealth) radarových systémov. Zariadenie je v podstate jednoduché. Vedci vytvorili páry entaglovaných mikrovlnných fotónov pomocou supravodivého zariadenia nazývaného Josephsonov parametrický prevodník. Prvý, tzv. signálny fotón nasmerovali k predmetu záujmu a sledovali odraz. Medzitým uchovávali druhý, tzv. idler (nečinný) fotón na odčítavanie údajov. Keď odraz príde, interferuje s uloženým fotónom, čo umožní odhaliť, akú vzdialenosť prešiel signálny fotón. Výsledok je taký, že kvantový radar získa podrobnú informáciu o zachytenom objekte. Táto technológia má niekoľko dôležitých výhod oproti klasickým radarom. T ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
radar technika stroj lietadlo veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať