SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Licencovanie softvéru založeného na open source riešeniach

0
Vo vývoji softvéru sa čoraz častejšie presadzuje využívanie open source riešení. Vývojári môžu open source softvér (OSS) využívať, meniť ho, vyvíjať a takto vzniknuté softvérové riešenia ďalej distribuovať za podmienok uvedených v príslušnej open source licencii, na základe ktorej je OSS a jeho zdrojový kód sprístupnený odbornej i laickej verejnosti. Jedna z najrozšírenejších open source licencií sa označuje ako GNU General Public License (GPL) a v súčasnosti je dostupná už vo svojej tretej verzii GPLv3. „Copyleft" efekt a povinnosť sprístupniť zdrojový kód Využívanie OSS prináša vývojárom mnoho nesporných výhod. V praxi tak zo strany vývojárov dochádza čoraz častejšie k integrácii OSS do vlastného softvérového riešenia. Tým vznikne softvér označovaný ako Open Source Hybrid (OSH), ktorý je kombináciou OSS a vlastného softvérového riešenia vývojára (proprietárneho softvéru). OSH následne vývojár často predáva (licencuje) ako čistý proprietárny softvér na základe vlastnej licenčnej zml ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať