SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Softvérové riešenie pre „poisťovákov“

0
Rozšírenie ponuky mobilných zariadení, zníženie ich ceny, a tým aj ich sprístupnenie širšej skupine užívateľov spolu so zlepšením pokrytia mobilnou dátovou sieťou (3G a LTE) a existenciou príslušných IT riešení ponúka možnosť optimalizácie pracovných činností pracovníkov v teréne vo viacerých odvetviach. Tento trend spolu s tlakom na optimalizáciu pracovného výkonu a zvyšovanie zákazníckej spokojnosti neobišiel ani sektor poisťovní. V súčasnosti existuje viacero riešení uľahčujúcich činnosti pracovníkov poisťovní, či už sa jedná o riešenia pre predajcov napríklad mobilné CRM, alebo tzv. mobile workforce manažment riešenia určené pre nepredajné zložky poisťovní. Nižšie popíšeme jedného z reprezentantov druhej menovanej skupiny, určeného pre pracovníkov poisťovní zodpovedných za agendu obhliadok škodových udalostí. Riešenie umožňuje riadenie procesu likvidácie škodových udalostí od ich nahlásenia cez obhliadku až po uzavretie poistného prípadu. Zabezpečuje plánovanie, organizovanie a ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať