SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (22. časť) - Gazebo

0
Týmto článkom uzavrieme blok, v rámci ktorého sme sa venovali vzťahu OS Linux a robotiky. V úvode sa zmienime o softvérovom modelovaní, simulácii a aplikácii fyzikálnych zákonov. Následne v krátkosti predstavíme prostredie Gazebo a v závere poukážeme na ďalší softvér súvisiaci s robotmi a ich počítačovou simuláciou v prostredí OS Linux. Rigid bodies, joints, origins, axes, physics… Tieto jednoduché anglické slová podobne ako mnoho ďalších majú veľmi úzku spojitosť so simuláciou správania sa robotov, resp. akýchkoľvek reálnych telies pomocou počítačov a ich softvérových nástrojov. Na to, aby sa robot simulovaný počítačom správal čo najvernejšie, treba v čo najväčšej miere a čo najvierohodnejšie simulovať fyzikálne javy, ktoré prebiehajú v reálnom svete. Simulované vzťahy medzi robotmi, resp. počítačové simulácie fyzikálnych javov reálneho sveta, sú veľmi komplikované a závislé od mnohých faktorov. Hodnoverná simulácia fyziky je výpočtovo náročný proces, ktorý si vyžaduje vysokovýkonn ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať