CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Praktická kryptológia 7. časť: AES

Bezpečnosť
0
Týmto článkom sa vrátime k teórii, a to konkrétne k opisu algoritmu (šifry) Rijndael, ktorý sa stal víťazom súťaže vyhlásenej organizáciou NIST. Algoritmus bol prijatý v roku 2001 vo forme nového štandardu AES (Advanced Encryption Standard), ktorý je podrobne opísaný v publikácii FIPS PUB 197. Tá obsahuje úplnú charakteristiku šifry – použité matematické operácie, dôvody výberu jednotlivých parametrov a takisto možné spôsoby optimalizácie na 8 a 32-bitových platformách. V našich článkoch postupne predstavíme tzv. Galoisovo teleso, základné matematické operácie, ktoré sú v ňom definované, a štruktúru iteračnej blokovej šifry Rijndael vrátane jej operácií. Teóriu následne aplikujeme v praxi vo forme praktickej ukážky šifrovania/dešifrovania údajov pomocou AES. Galoisovo teleso (Galois Field) Galoisovo teleso je konečné (finite) teleso – množina 256 prvkov, ktorú označujeme ako GF(28), resp. GF(256). V tomto telese rozoznávame 256 rôznych 8-bitových (1-bajtových) čísel. Každé z nich je ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia seriál

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať